Lượt truy cập
Hôm nay 127
Hôm qua 168
Trong tuần 2186
Trong tháng 4801
Tất cả 33563

   
TUYÊN TRUYỀN KỈ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐCSVN (3/2/1930 - 3/2/2022)

CHI BỘ PHAN SÀO NAM

MỪNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 92 MÙA XUÂN

(3/2/1930-3/2/2022)

                                                

    Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến một quốc gia phong kiến thành thuộc địa nửa phong kiến. Thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam thành ba xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng. Thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ để bóc lột kinh tế và áp bức chính trị đối với Nhân dân Việt Nam. Những kẻ xâm lược thi hành triệt để chính sách văn hóa nô dịch, gây tâm lý tự ti, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan. Mọi hoạt động yêu nước của nhân dân ta đều bị cấm đoán. Chúng tìm mọi cách bưng bít và ngăn chặn ảnh hưởng của nền văn hóa tiến bộ trên thế giới vào Việt Nam và thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị.

   Trước sự xâm lược của bọn thực dân, các phong trào yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp diễn ra liên tục và sôi nổi nhưng đều không mang lại kết quả. Phong trào Cần Vương - phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến, do giai cấp phong kiến lãnh đạo đã chấm dứt ở cuối thế kỷ XIX với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng (năm 1896). Phong trào nông dân, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám kéo dài mấy chục năm cũng thất bại vào năm 1913. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo cũng rơi vào bế tắc. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo cũng bị thất bại.

    Các phong trào yêu nước từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các phong trào đó đã lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

    Với nỗi đau mất nước và khát vọng độc lập tự do cho đất nước, ngày 5/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Người đã đi qua nhiều nước của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã phát hiện ra chân lý: Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc địa. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc “Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin và từ tư tưởng đó, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.

    Trong 10 năm tiếp theo, Nguyễn Ái Quốc kiên trì ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào đấu tranh ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị đã quyết định hợp nhất 3 tổ chức cách mạng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành một: Đảng Cộng sản Việt Nam.  Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã chấm dứt sự khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Cờ Đảng nền đỏ, có biểu tượng búa liềm màu vàng tượng trưng cho sức mạnh đoàn kết của 2 giai cấp vô sản: công nhân và nông dân VN.

   Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta có được những thắng lợi to lớn như:

  - Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945: phá tan sự thống trị của thực dân Pháp gần một trăm năm và lật đổ chế độ phong kiến đè nặng lên nhân dân ta mấy mươi thế kỉ, mở ra bước ngoặt vĩ đại đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước.

  - Thắng lợi công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước từ năm 1945 – 1975: Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt sự thống trị ở nước ta. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm1975, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đây là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.

  - Thắng lợi của công cuộc bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước từ năm 1975 đến 2022: đất nước ta đã vượt qua khủng hoảng kinh tế, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, ổn định, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều đổi mới. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên tầm mới. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, thắng lợi trong chính sách “Ngoại giao vắc xin” đã giúp đất nước ta có đủ nguồn vắc xin phòng chống Covid-19 để tiêm cho toàn dân, giúp nhân dân ta vượt qua đại dịch và dần trở lại cuộc sống bình thường mới.

     Từ khi thành lập đến nay tròn 92 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 13 kỳ Đại Hội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Sau mỗi kỳ đại hội, Đảng lại vạch rõ hơn con đường bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ta.

     Đảng có tổ chức cơ sở rộng khắp từ Trung ương đến địa phương, cơ quan, đơn vị. Ở trường THCS Phan Sào Nam có Chi bộ giữ vai trò nòng cốt với 13 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ Phường Phương Sơn. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo nhà trường về tư tưởng chính trị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Bí thư chi bộ trường là đồng chí Lê Thị Hải Hòa, phó bí thư chi bộ là đồng chí Lê Đình Thiên Lộc. Năm 2021 vừa qua, chi bộ Phan Sào Nam được Đảng ủy phường khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và có 03 đảng viên được khen thưởng xuất sắc. Trong năm 2022, với sự đồng lòng đoàn kết của tất cả đảng viên, chi bộ phấn đấu tiếp tục là một trong những chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

    Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 92 mùa xuân trong không khí xuân về và năm mới, mỗi chúng ta càng thêm tự hào, hi vọng, tin tưởng quê hương đất nước mình dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ ngày càng phát triển, đời sống nhân dân sẽ ngày càng được nâng cao. Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022!   

***
hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr