Lượt truy cập
Hôm nay 109
Hôm qua 168
Trong tuần 2168
Trong tháng 4783
Tất cả 33545

   
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM NĂM HỌC 2021 - 2022
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM NĂM HỌC 2021 - 202

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM

TT

Họ và tên học sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh (Huyện, Quận, TX, TP và tỉnh, TP)

Địa chỉ thường trú (tạm trú)

 Số sổ hộ khẩu

Ghi chú

I

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG SƠN

 

Thường trú

 

 

 

 

 

 

1

Đào Khánh

Ân

26/01/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

294/1 Thống Nhất, Phương Sơn

330575732

 

2

Nguyễn Vân

Anh

23/09/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

85/16 Phương Sài, Phương Sơn

330147791

 

3

Thái Trần Tuyết

Chi

06/08/2010

Tuy An, Phú Yên

11 Nhân Vị, Phương Sơn

330055614

 

4

Lê Phổ Gia

Hân

02/06/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

129  Phương Sài,  Phương Sơn

330020283

 

5

Lương Thanh

Hiền

05/08/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

99A/2 Đường 23/10, Phương Sơn

330103010

 

6

Trần Nguyễn Dịu

Hiền

12/04/2010

KonTum

131/ 10 Đường 23/10  Phương Sơn

330206230

 

7

Nguyễn Thị An

Hoà

17/10/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

06 Thuỷ Xưởng, Phương Sơn

330014731

 

8

Diệp Minh

Huy

08/02/2010

Bình Dương

131/32 đường 23/10, Phương Sơn

330207816

 

9

Bùi Quang Đăng

Khoa

12/12/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

332 Thống Nhất, Phương Sơn

330161514

 

10

Đoàn Minh

Khôi

29/04/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

43/4 Hải Đức, Phương Sơn

330123937

 

11

Trần Võ Thiên

Kỳ

13/06/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

85/12/19 Phương Sài, Phương Sơn

330108764

 

12

Nguyễn Hứa Hoàng

Long

24/08/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

85/12/5 Phương Sài, Phương Sơn

330000056

 

13

Trần Quốc

Long

19/10/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

35 Thuỷ Xưởng , Phương Sơn

330206439

 

14

Nguyễn Đăng

Luân

18/10/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

159/5A Phương Sài, Phương Sơn

330099291

 

15

Bùi Ngọc Thảo

My

11/08/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

45/2 Hải Đức, Phương Sơn

330075087

 

16

Nguyễn Ngọc Thảo

My

29/08/2010

Diên Khánh, Khánh Hòa

266/66  Thống Nhất, Phương Sơn

330075367

 

17

Hồ Kim

Ngân

09/02/2010

Thành phố Hồ Chí Minh

85/3/5 Phương Sài, Phương Sơn

29866

 

18

Phạm Thị Hồng

Ngọc

20/10/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

77/6 Phương Sài, Phương Sơn

29994

 

19

Lê Thảo

Nguyên

12/01/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

53 Thủy Xưởng, Phương Sơn

330034836

 

20

Phan Vũ Minh

Nguyện

28/05/2010

Nha Trang,  Khánh Hòa

85/12/25 Phương Sài, Phương Sơn

330073953

 

21

Trương Vũ Hoàng

Nguyên

24/12/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

266/38 Thống Nhất, Phương Sơn

330275887

 

22

Đặng Nguyễn Thành

Nhân

21/04/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

46 Đường 23/10  Phương Sơn

330175435

 

23

Trần Hạo

Nhi

20/04/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

129 Phương Sài, Phương Sơn

330101964

 

24

Từ Nguyễn Hoàng

Oanh

09/02/2009

Nha Trang, Khánh Hòa

125/16 Phương Sài, Phương Sơn

330076356

 

25

Trang Nguyễn Trường

Phát

21/09/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

115/71 Phương Sài, Phương Sơn

330210694

 

26

Huỳnh Công

Phúc

18/09/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

159/8 Phương Sài,  Phương Sơn

330100525

 

27

Lê Hoàng Thiên

Phúc

16/11/2009

Quận 7, TP Hồ Chí Minh

54  Đường 23/10,  Phương Sơn

330259113

 

28

Trịnh Trần Khánh

Phương

13/01/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

18/1  Hải Đức, Phương Sơn

330676763

 

29

Nguyễn Ngọc

Quỳnh

21/01/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

30 Phật Học, Phương Sơn

330204972

 

30

Nguyễn Lê Nhật

Quỳnh

17/04/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

85/3/12  Phương Sài,  Phương Sơn

330073084

 

31

Trần Thanh

Sang

28/03/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

85/44/11 Phương Sài, Phương Sơn

29837

 

32

Nguyễn Ngọc

Tấn

30/04/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

187 Phương Sài,  Phương Sơn

330033234

 

33

Nguyễn Trần Ái

Thi

03/01/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

268 Thống Nhất, Phương Sơn

330231173

 

34

Nguyễn Ngọc Minh

Thuỳ

24/02/2009

Ninh Hoà, Khánh Hoà

266/26/3 Thống Nhất, Phương Sơn

30087

 

35

Hồ Anh

Tiến

18/04/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

26B Thủy Xưởng, Phương Sơn

330055951

 

36

Huỳnh Trung

Tiến

28/09/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

42/1 Hải Đức, Phương Sơn

330102162

 

37

Võ Huỳnh Bảo

Trân

29/10/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

115/1/4 Phương Sài, Phương Sơn

330035007

 

38

Nguyễn Minh

Trọng

05/05/2009

Nha Trang,  Khánh Hòa

14/42 Hải Đức, Phương Sơn

330208508

 

39

Trần Thanh

Trúc

04/11/2010

Vạn Ninh, Khánh Hòa

266/66 Thống Nhất, Phương Sơn

330177118

 

40

Nguyễn Thành

Trung

24/11/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

11/24 Phương Sài, Phương Sơn

30079

 

41

Thái Dương

Tuyền

26/08/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

18 Thuỷ Xưởng, Phương Sơn

330104702

 

42

Nguyễn Thanh

Tuyền

21/03/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

18 Đồi Trại Thuỷ , Phương Sơn

330050476

 

43

Phạm Hoàn

Uyên

13/03/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

85/44/4 Phương Sài, Phương Sơn

29832

 

44

Võ Nguyễn Phương

Uyên

02/09/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

115/1/18  Phương Sài , phương Sơn

330159948

 

45

Lê Thanh

Vân

19/03/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

115/21  Phương Sài, Phương Sơn

330206227

 

46

Dương Trần Hạ

Vy

02/07/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

16 đường 23/10, Phương Sơn

330172616

 

47

Đinh Nguyễn Phương

Vy

26/11/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

80/9 đường 23/10, Phương Sơn

8506

 

48

Phan Ngọc Như

Ý

26/03/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

85/12/25/11Phương Sài  - Phương Sơn

22686

 

49

Nguyễn Thị Như

Yến

18/06/2009

Phan Thiết , Bình Thuận

294/1 Thống Nhất - Phương Sơn

330575732

 

 

Tạm trú

 

 

 

 

 

 

50

Nguyễn Thiên

An

07/11/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

85/44/5 Phương Sài, Phương Sơn

330083409

 

51

Nguyễn Thiên

Bình

07/11/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

85/44/5 Phương Sài, Phương Sơn

330083409

 

52

Nguyễn Ngọc Thuỳ

Dương

26/03/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

75 Phương Sài, Phương Sơn

 

 

53

Phạm văn Khánh

Đăng

13/12/2010

Kim Sơn, Ninh Bình

28/1 Hải Đức, Phương Sơn

330082016

 

54

Trương Trọng

Đạt

28/08/2010

Hoài Nhơn, Bình Định

77/1 Phương Sài, Phương Sơn

330063317

 

55

Phan Hoàng Gia

Hân

25/10/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

22B đồi Trại Thuỷ, Phương Sơn

330083433

 

56

Nguyễn Trần Mạnh

Hiếu

11/05/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

28/1 Hải Đức, Phương Sơn

330063310

 

57

Tạ Huy

Hoàng

08/04/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

18 đồi Trại Thuỷ, Phương Sơn

330013159

 

58

Nguyễn Duy

Hùng

16/06/2010

Hoài Nhơn, Bình Định

43/5A Thuỷ Xưởng,  Phương Sơn

330054675

 

59

Hà Thư

Kỳ

27/01/2010

Nha Trang, Khánh Hòa 

28/1A5 Hải Đức, Phương Sơn

330063350

 

60

Nguyễn Hạo

Nam

06/06/2010

Ngọc Hồi, KonTum

174 Đường 23/10, Phương Sơn

330083416

 

61

Hoàng Bảo

Ngân

17/11/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

85/44/10 Phương Sài, Phương Sơn

330079601

 

62

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

25/12/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

85/5/13 Phương Sài, Phương Sơn

330013124

 

63

Phạm Ngọc Tuyết

Nhi

29/10/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

77/3 Phương Sài,  Phương Sơn

330027755

 

64

Phạm Kiều

Thanh

25/02/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

36/6 Thuỷ Xưởng, Phương Sơn

330063348

 

65

Trần Nguyễn Bảo

Trân

09/10/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

85/13 Phương Sài, Phương Sơn

330054517

 

66

Ngô Diễm

Trang

15/04/2010

Cam Lâm, Khánh Hòa

01 Thủy Xưởng, Phương Sơn

330063374

 

67

Nguyễn Lưu Thanh

Tuấn

7/24/2009

Nha Trang, Khánh Hòa

189 Phương Sài, Phương Sơn

 

 

68

Võ Duy

Tuấn

2/2/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

85/44/13 Phương Sài, Phương Sơn

330069645

 

69

Trần Thị Kim

Yến

04/06/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

115/20 Phương Sài, Phương Sơn

330083485

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HIỆP

 

Thường trú

 

 

 

 

 

 

70

Nguyễn Lê  Phương

Anh

03/12/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Căn hộ 352, CT4A, VĐT, Vĩnh Hiệp

330070631

 

71

Phan Chí

Cường

12/01/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Thửa 431, TBĐ18,  VĐT, Vĩnh Hiệp

330260497

 

72

Võ Sỹ

Hưng

29/09/2009

EaH'leo, Đaklak

Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330159542

 

73

Nguyễn Trần Gia

Kiệt

29/10/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 4, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

7152/B

 

74

Nguyễn Aí

Linh

19/05/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Căn hộ 234, CT4B, VĐT, Vĩnh Hiệp

330073284

 

75

Huỳnh Công

Nam

06/08/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 1, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330147218

 

76

Võ Đình Bảo

Nam

04/11/2009

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 4, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330032482

 

77

Trần Thị Uyên

Nhi

16/08/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 1, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330075843

 

78

Nguyễn Cao

Phúc

05/06/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330010702

 

79

Nguyễn Phương

Thảo

05/06/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330106911

 

80

Lê Trương Thị Bích

Thảo

19/06/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 3, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330282844

 

81

Võ Đình Minh

Thiện

04/01/2010

Diên Khánh, Khánh Hoà

Tổ 4, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

7876/B

 

82

Phạm Anh

Thư

21/06/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 4, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330145247

 

83

Đào Xuân Anh

Thư

15/07/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 4, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

7155/B

 

84

Nguyễn Phạm Quốc

Tiến

25/03/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 4, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

8155/B

 

85

Nguyễn Đặng Thùy

Trang

09/10/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

tổ 2, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330103403

 

86

Nguyễn Thanh

Trọng

26/10/2009

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 1, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330075818

 

87

Nguyễn Thị Kim 

Tuyền

27/05/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330123959

 

88

Văn Lê Bảo

Uyên

04/12/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 3, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

7128/B

 

89

Nguyễn Ngọc Khánh

Vân

20/02/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 4, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330073074

 

90

Biện

25/05/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 1, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330177301

 

91

Nguyễn Nhật

Vy

10/08/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Tổ 1, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330026049

 

92

Nguyễn Lê Tường

Vy

25/12/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330072552

 

 

Tạm trú

 

 

 

 

 

 

93

Phạm Đỗ Tú

Anh

12/01/2010

Vạn Ninh, Khánh Hoà

 Tổ 2, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp

330058295

 

94

Lưu Việt

Hoàng

16/02/2009

Vĩnh Cửu, Đồng Nai

 Căn hộ 710, CT2, VĐTg, Vĩnh Hiệp

330090437

 

95

Nguyễn Kim

Nguyên

08/08/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

 Số 66 đường B1,VĐT,Vĩnh Hiệp

330090440

 

96

Nguyễn Ngọc Bảo

Trân

02/12/2010

Nha Trang, Khánh Hoà

 Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp

 

 

97

Nguyễn Thịnh

Hưng

28/12/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

Tổ 5 Ngọc Hội, Ngọc Hiệp

330035251

Trái tuyến

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG SÀI

98

Hà Vũ Hải

My

03/12/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

85/3/1 Phương Sài, Phương Sơn

29864

Tạm trú

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRUNG

99

Nguyễn Phước Thanh

Nguyên

31/10/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

91 đường 23/10, Phương Sơn

330083412

Tạm trú

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XƯƠNG HUÂN 1

100

Nguyễn Bảo

Việt

08/02/2010

Uông Bí, Quảng Ninh

131 đường 23/10, Phương Sơn

330082001

Tạm trú

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HIỆP

101

Lê Minh

Phương

10/07/2010

Nha Trang, Khánh Hòa

Ngọc Hội, Ngọc Hiệp

330209631

Trái tuyến

Danh sách này có 101 học sinh.

Phương Sơn, ngày 12 tháng  7 năm 2021

Thư ký hội đồng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

(Họ tên và chữ ký)

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Lê Thị Phương Liên

Lê Thị Hải Hòa

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHA TRANG

Danh sách này có ……….học sinh được tuyển vào lớp 6 năm học 2021-2022

Nha Trang, ngày……tháng 7  năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Nguyên Lập


hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr