Lượt truy cập
Hôm nay 209
Hôm qua 252
Trong tuần 1622
Trong tháng 8485
Tất cả 19151

   
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020


   PHÒNG GDĐT NHA TRANG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                Số: …….                                                     Phương Sơn, ngày 03 tháng 12 năm 2019

  

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

I. CÁC CĂN CỨ

Thực hiện Công văn số 1532/GDĐT-THCS ngày 02/12/2019 của Phòng GDĐT Nha Trang về việc Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ I năm học 2019-2020; nhằm đảm bảo chính xác, công bằng trong việc đánh giá xếp loại học tập và hạnh kiểm của học sinh trong Học kỳ I, làm cơ sở để có những giải pháp trong tổ chức dạy và học của nhà trường cho Học kỳ II, trường THCS Phan Sào Nam lập kế hoạch thực hiện công tác tổ chức kiểm tra Học kỳ I như sau:

 II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Về thực hiện nội dung chương trình, ôn tập, thời gian kiểm tra

a) Đối với các môn do Sở Giáo dục- Đào tạo Khánh Hòa ra đề

- Kiểm tra: Khối lớp 9, các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học.

- Nội dung chương trình: hết tuần thực học thứ 14 của khung chương trình

            - Thời gian ôn tập: Tuần 16 

- Đề cương ôn tập: Giáo viên bộ môn phổ biến đến học sinh trong tuần 15

- Ngày kiểm tra theo lịch của Sở GDĐT Khánh Hòa

 b) Đối với các môn do Phòng Giáo dục- Đào tạo Nha Trang ra đề

- Kiểm tra: Khối lớp 6,7,8 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Nội dung chương trình: hết tuần thực học thứ 14 của khung chương trình

            - Thời gian ôn tập: Tuần 16 

- Đề cương ôn tập: Giáo viên bộ môn phổ biến đến học sinh trong tuần 15

- Ngày kiểm tra theo lịch của Phòng GDĐT Nha Trang

 

c) Đối với các môn do trường ra đề

- Kiểm tra:     + Khối lớp 6,7,8,9 các môn: Sinh học, Công nghệ, GDCD, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục;

                                    + Khối 6,7,8: môn Vật lý;

                                    + Khối 6,7: môn Tin;

                                    + Khối 8: môn Hóa

- Nội dung chương trình: hết tuần thực học thứ 13 của khung chương trình

            - Thời gian ôn tập: Tuần 14 + 15  

- Đề cương ôn tập: Giáo viên bộ môn phổ biến đến học sinh trong tuần 13

     - Ngày kiểm theo lịch của nhà trường

2. Cấu trúc đề kiểm tra                

a) Theo hướng dẫn của Sở và Phòng GDĐT theo Công văn số 1532 của PGD ngày 02/12/2019;

b) Đối với các môn kiểm tra do Trường THCS Phan Sào Nam ra để có cấu trúc như sau:

            - Kết hợp: Trắc nghiệm (30% hoặc 40%) và Tự luận (70% hoặc 60%) tùy vào đặc trưng bộ môn (theo hướng dẫn của phụ lục hướng dẫn giảng dạy chuyên môn năm học 2019-2020);

           3. Hình thức kiểm tra

- Đối với các môn kiểm tra theo đề của Sở và Phòng GDĐT, học sinh ngồi theo sơ đồ số báo danh; 24 học sinh/phòng;

- Đối với các môn kiểm tra theo đề của trường, học sinh ngồi theo danh sách lớp học.

4. Giáo viên coi kiểm tra

- Các môn kiểm tra theo đề của trường: mỗi phòng có 01 giám thị, mỗi tầng có 01 giám thị hành lang (theo bảng phân công);

- Các môn kiểm tra theo đề của Phòng và Sở GDĐT: mỗi phòng có 02 giám thị, mỗi tầng có 01 giám thị hành lang (theo bảng phân công).

5. Chấm bài kiểm tra

- Đề kiểm tra của Sở và Phòng GDĐT: dùng giấy thi có cắt phách; chấm chung 05 bài mỗi môn; chấm riêng 02 lượt;

- Đề kiểm tra của trường: học sinh làm bài trên giấy thi do trường phát; chấm chéo nếu môn kiểm tra có từ 02 giáo viên dạy trở lên.

6. Ôn tập kiểm tra Học kỳ I

- Giáo viên bộ môn làm hồ sơ kiểm tra Học kỳ I gồm có:

            + Đề cương ôn tập với khối lượng ít nhất 80% kiến thức trong giới hạn nội dung chương trình như qui định ở trên;

            + Đối với các môn kiểm tra do trường ra đề: ra 02 đề kiểm tra có kèm ma trận, đáp án, biểu cho điểm và hướng dẫn chấm;

            + Tất cả hồ sơ kiểm tra Học kỳ I đều phải thống nhất trong nhóm chuyên môn, được tổ trưởng, nhóm trưởng duyệt và có đầy đủ chữ ký của các thành viên.

            + Hồ sơ kiểm tra Học kỳ I gửi về Thầy Lộc bằng văn bản và e-mail công vụ trước ngày thứ 5 (05/12/2019);

- Giáo viên bộ môn phát đề cương ôn tập Học kỳ I đầy đủ đến từng học sinh;

- Thời gian ôn tập:

            + Môn do trường ra đề: Tuần 14 + 15

            + Môn do Sở, Phòng GDĐT ra đề: Tuần 16

7. Lịch kiểm tra Học kỳ I năm học 2019-2020

TUẦN

BUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thời gian làm bài

09/12

10/12

11/12

12/12

13/12

14/12

15

SÁNG

Tiết 5

GDCD 6,7,8,9

Tiết 5

C.NGHỆ 6,7,8,9

Tiết 5

SỬ 6,7,8,9

45 phút

CHIỀU

Tiết 3

TIN 6,7 (LT)

TIN 7

(TH)

45 phútTUẦN

BUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

16/12

17/12

19/12

20/12

16

SÁNG

Tiết 1

ĐỊA 6,7,8,9

Tiết 3

SINH 6,7,8,9

Tiết 5

HÓA 8

Tiết 3

VẬT LÝ 6,7,8

45 phút

CHIỀU

TIN 6

(TH)

17

BUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

23/12

24/12

25/12

26/12

27/12

28/12

SÁNG

7h:

NGỮ VĂN 8

7h:

NGỮ VĂN 9

7h:

TOÁN 9

7h:

TOÁN 8

CHIỀU

13h:

NGỮ VĂN 6

13h:

HÓA 9

- 13h:

LÝ 9

- 14h50:

T.ANH 9

13h:

TOÁN 7

18

BUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

30/12

31/12

01/01/20

02/01/20

03/01/20

04/01/20

SÁNG

7h:

TOÁN 6

- 7h:

T.ANH 8

- 8h50:

T.ANH 7

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

CHIỀU

13h:

NGỮ VĂN 7

13h:

T.ANH 6

GHI CHÚ:

* Đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục:

- GVBM căn cứ vào tình hình thực tế của bộ môn, tiến hành ôn tập trong tuần 14 đối với nội dung kiểm tra học kỳ I cho tất cả các khối lớp 6,7,8,9.

- GVBM chủ động tổ chức kiểm tra học kỳ I cho các lớp mình giảng dạy trong tuần 15.

- GVBM nộp kế hoạch ôn tập và tổ chức kiểm tra học kỳ I về chuyên môn cho Thầy Lộc trước ngày thứ 6 (29/11) bằng văn bản; và phổ biến thời gian ôn tập và kiểm tra học kỳ I đến tất cả học sinh ở các lớp được phân công giảng dạy.

* Đối với học sinh khuyết tật ở lớp 6/3 và lớp 8/1:

- GVBM chú ý về việc soạn đề kiểm tra học kỳ I dành cho học sinh khuyết tật theo hướng dẫn của bộ môn;

- Việc kiểm tra, đánh giá xếp loại cho học sinh này, giáo viên căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư 58 và sự tiến bộ của học sinh theo thời gian.

            Trên đây là kế hoạch kiểm tra học kỳ I, năm học 2019 – 2020, đề nghị toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường căn cứ theo kế hoạch để thực hiện. Mọi sự thắc mắc nếu có, liên hệ trực tiếp với BGH để giải quyết.

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- GV, CNV nhà trường;

- Lưu: VT, Lộc (02b).

                                                                                               

                                                                                                       Lê Thị Hải Hòa


Bài viết liên quan

kralbetz.com betturkeygiris.org bahis.com hipas.info wiibet.com restbetcdn.com top-casino.biz ebetebet.com mariogame.net
hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr