Lượt truy cập
Hôm nay 158
Hôm qua 168
Trong tuần 2217
Trong tháng 4832
Tất cả 33594

   
THÔNG BÁO: V/v cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:-         Các phòng giáo dục và đào tạo;-         Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 2231/UBND-KGVX ngày 12/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện các nội dung sau:

1.  Tiếp tục cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và học viên các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

2.  Các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cho học sinh/học viên nghỉ học từ ngày 13/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

3.   Trong thời gian nghỉ học, các cơ sở giáo dục thực hiện những nội dungsau:

a)   Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học; Tiếp tục vệ sinh môi trường khuôn viên trường học, khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, phòng học, phòng ăn, dụng cụ phục vụ bán trú,...chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học. Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm.

b)   Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo:

Đối với cấp tiểu học:

-    Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tiểu học có phương án duy trì liên lạc thường xuyên giữa nhà trường và gia đình; giữa giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm với học sinh; chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn biên soạn nội dung ôn tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng (tuyệt đối không biên soạn nội dung trên chuẩn) và bằng nhiều hình thức như: hệ thống câu hỏi, bài tập, bài kiểm tra,...

Nội dung ôn tập phải được tổ khối chuyên môn trao đổi, thống nhất chung theođơn vị trường.

-    Chỉ đạo giáo viên tiến hành chuyển giao nội dung ôn tập cho học sinh thông qua các hình thức photo gửi trực tiếp hoặc gửi qua email đến cho phụ huynh học sinh; giao nhiệm vụ học tập và tổ chức trao đổi, hướng dẫn học sinh tự học; sửa chữa kết quả tự học của học sinh.

-    Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh thực hiện bài làm từng ngày, tham khảo ý kiến nhận xét của phụ huynh về tiến độ, kết quả thực hiện nội dung ôn tập của học sinh.

Đối với cấp trung học:

-   Các tổ trưởng chuyên môn triển khai các hoạt động và mô hình dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 383/SGDĐT-GDTrHTX ngày 02/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các khoá học, ôn tập trực tuyến cho học sinh; đồng thời, hướng dẫn học sinh theo dõi Chương trình học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hoà (sẽ có thông báo lịch phát sóng sau).

c)   Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho học sinh; thường xuyên theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh và thông tin ngay cho cơ sở y tế; nhắc nhở học sinh hạn chế di chuyển, tránh tiếp xúc đi lại chỗ đông người; thực hiện phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở con em mình học tập theo đề cương ôn tập của nhà trường.

d)   Xây dựng các kịch bản ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị theo từng cấp độ, từng tình huống cụ thể để xử lý nhanh, chính xác, không để bị động trong mọi tình huống, nhất là khi học sinh đi học trở lại.

4.   Các phòng giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tham mưu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

5.   Thủ trưởng các đơn vị thông báo sớm nhất đến học sinh và phụ huynh được biết; đồng thời có kế hoạch phân công cán bộ, giáo viên trực tại cơ quan 24/24, báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường liên quan đến dịch bệnh Covid-19 về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở, email: ndson@khanhhoa.edu.vn, các số điện thoại đường dây nóng 0399.988.178 - 0369.818.489 - 0905.174.608).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Công văn số 2231/UBND-KGVX ngày 12/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Công văn số 383/SGDĐT-GDTrHTX ngày 02/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Nơi nhận:-  Như trên (VBĐT);-  Bộ GD&ĐT (VBĐT);-  Thường trực Tỉnh uỷ (VBĐT);-  UBND tỉnh (VBĐT);-  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;-  Sở Y tế (VBĐT);

-  UBND huyện, thị xã, thành phố (VBĐT);

-  Các báo, đài (để đưa tin);-  Website Sở;-  Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Lý

Sở Giáo dục và

Đào tạo tỉnhKhánh Hò

THÔNG BÁO
V/v cho học sinh nghỉ học để  phòng, chống dịch bệnh Covid-19

             UBND TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Khánh Hòa, ngày 12 tháng 3 năm 2020

               Số: 494 /SGDĐT-VP

                V/v cho học sinh nghỉ học để
                phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Kính gửi:

-         Các phòng giáo dục và đào tạo;
-         Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 2231/UBND-KGVX ngày 12/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện các nội dung sau:

1.  Tiếp tục cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và học viên các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

2.  Các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cho học sinh/học viên nghỉ học từ ngày 13/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

3.   Trong thời gian nghỉ học, các cơ sở giáo dục thực hiện những nội dung sau:

a)   Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học; Tiếp tục vệ sinh môi trường khuôn viên trường học, khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, phòng học, phòng ăn, dụng cụ phục vụ bán trú,...chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học. Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm.

b)   Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo:

Đối với cấp tiểu học:

-    Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tiểu học có phương án duy trì liên lạc thường xuyên giữa nhà trường và gia đình; giữa giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm với học sinh; chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn biên soạn nội dung ôn tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng (tuyệt đối không biên soạn nội dung trên chuẩn) và bằng nhiều hình thức như: hệ thống câu hỏi, bài tập, bài kiểm tra,... Nội dung ôn tập phải được tổ khối chuyên môn trao đổi, thống nhất chung theo đơn vị trường.

-    Chỉ đạo giáo viên tiến hành chuyển giao nội dung ôn tập cho học sinh thông qua các hình thức photo gửi trực tiếp hoặc gửi qua email đến cho phụ huynh học sinh; giao nhiệm vụ học tập và tổ chức trao đổi, hướng dẫn học sinh tự học; sửa chữa kết quả tự học của học sinh.

-    Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh thực hiện bài làm từng ngày, tham khảo ý kiến nhận xét của phụ huynh về tiến độ, kết quả thực hiện nội dung ôn tập của học sinh.

Đối với cấp trung học:

-   Các tổ trưởng chuyên môn triển khai các hoạt động và mô hình dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 383/SGDĐT-GDTrHTX ngày 02/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các khoá học, ôn tập trực tuyến cho học sinh; đồng thời, hướng dẫn học sinh theo dõi Chương trình học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hoà (sẽ có thông báo lịch phát sóng sau).

c)   Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho học sinh; thường xuyên theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh và thông tin ngay cho cơ sở y tế; nhắc nhở học sinh hạn chế di chuyển, tránh tiếp xúc đi lại chỗ đông người; thực hiện phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở con em mình học tập theo đề cương ôn tập của nhà trường.

d)   Xây dựng các kịch bản ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị theo từng cấp độ, từng tình huống cụ thể để xử lý nhanh, chính xác, không để bị động trong mọi tình huống, nhất là khi học sinh đi học trở lại.

4.   Các phòng giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tham mưu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

5.   Thủ trưởng các đơn vị thông báo sớm nhất đến học sinh và phụ huynh được biết; đồng thời có kế hoạch phân công cán bộ, giáo viên trực tại cơ quan 24/24, báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường liên quan đến dịch bệnh Covid-19 về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở, email: ndson@khanhhoa.edu.vn, các số điện thoại đường dây nóng 0399.988.178 - 0369.818.489 - 0905.174.608).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Công văn số 2231/UBND-KGVX ngày 12/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Công văn số 383/SGDĐT-GDTrHTX ngày 02/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC
-  Như trên (VBĐT);  PHÓ GIÁM ĐỐC
-  Bộ GD&ĐT (VBĐT); 
-  Thường trực Tỉnh uỷ (VBĐT); 
-  UBND tỉnh (VBĐT); 
-  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 
-  Sở Y tế (VBĐT);

-  UBND huyện, thị xã, thành phố (VBĐT);   Hoàng Thị Lý

-  Các báo, đài (để đưa tin); 
-  Website Sở;  
-  Lưu: VT, VP.UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Khánh Hòa, ngày 12 tháng 3 năm 2020
Số: 494 /SGDĐT-VP
V/v cho học sinh nghỉ học để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Kính gửi:-         Các phòng giáo dục và đào tạo;-         Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 2231/UBND-KGVX ngày 12/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện các nội dung sau:

1.  Tiếp tục cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và học viên các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

2.  Các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cho học sinh/học viên nghỉ học từ ngày 13/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

3.   Trong thời gian nghỉ học, các cơ sở giáo dục thực hiện những nội dungsau:

a)   Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học; Tiếp tục vệ sinh môi trường khuôn viên trường học, khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, phòng học, phòng ăn, dụng cụ phục vụ bán trú,...chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học. Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm.

b)   Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo:

Đối với cấp tiểu học:

-    Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tiểu học có phương án duy trì liên lạc thường xuyên giữa nhà trường và gia đình; giữa giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm với học sinh; chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn biên soạn nội dung ôn tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng (tuyệt đối không biên soạn nội dung trên chuẩn) và bằng nhiều hình thức như: hệ thống câu hỏi, bài tập, bài kiểm tra,...

Nội dung ôn tập phải được tổ khối chuyên môn trao đổi, thống nhất chung theođơn vị trường.

-    Chỉ đạo giáo viên tiến hành chuyển giao nội dung ôn tập cho học sinh thông qua các hình thức photo gửi trực tiếp hoặc gửi qua email đến cho phụ huynh học sinh; giao nhiệm vụ học tập và tổ chức trao đổi, hướng dẫn học sinh tự học; sửa chữa kết quả tự học của học sinh.

-    Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh thực hiện bài làm từng ngày, tham khảo ý kiến nhận xét của phụ huynh về tiến độ, kết quả thực hiện nội dung ôn tập của học sinh.

Đối với cấp trung học:

-   Các tổ trưởng chuyên môn triển khai các hoạt động và mô hình dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 383/SGDĐT-GDTrHTX ngày 02/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các khoá học, ôn tập trực tuyến cho học sinh; đồng thời, hướng dẫn học sinh theo dõi Chương trình học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hoà (sẽ có thông báo lịch phát sóng sau).

c)   Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho học sinh; thường xuyên theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh và thông tin ngay cho cơ sở y tế; nhắc nhở học sinh hạn chế di chuyển, tránh tiếp xúc đi lại chỗ đông người; thực hiện phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở con em mình học tập theo đề cương ôn tập của nhà trường.

d)   Xây dựng các kịch bản ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị theo từng cấp độ, từng tình huống cụ thể để xử lý nhanh, chính xác, không để bị động trong mọi tình huống, nhất là khi học sinh đi học trở lại.

4.   Các phòng giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tham mưu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

5.   Thủ trưởng các đơn vị thông báo sớm nhất đến học sinh và phụ huynh được biết; đồng thời có kế hoạch phân công cán bộ, giáo viên trực tại cơ quan 24/24, báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường liên quan đến dịch bệnh Covid-19 về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở, email: ndson@khanhhoa.edu.vn, các số điện thoại đường dây nóng 0399.988.178 - 0369.818.489 - 0905.174.608).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Công văn số 2231/UBND-KGVX ngày 12/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Công văn số 383/SGDĐT-GDTrHTX ngày 02/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Nơi nhận:-  Như trên (VBĐT);-  Bộ GD&ĐT (VBĐT);-  Thường trực Tỉnh uỷ (VBĐT);-  UBND tỉnh (VBĐT);-  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;-  Sở Y tế (VBĐT);

-  UBND huyện, thị xã, thành phố (VBĐT);

-  Các báo, đài (để đưa tin);-  Website Sở;-  Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Lý

Sở Giáo dục và

Đào tạo tỉnhKhánh Hòa

hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr