Lượt truy cập
Hôm nay 119
Hôm qua 252
Trong tuần 1532
Trong tháng 8395
Tất cả 19061

   
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI


PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM


Số:32/KH-PSN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Phương Sơn, ngày 30 tháng 4 năm 2020


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC

CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM

I. CÁC CĂN CỨ

Thực hiện Công văn số428/GDĐT-HCngày 29/4/2020của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 870/SGDĐT-GDTrHTX ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2 trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020, trường THCS Phan Sào Nam ban hành kế hoạch số 32 để triển khai việc dạy học trở lại sau thời gian cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid – 19.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Tổ chức cơ cấu lớp học

- Chia mỗi lớp thành 02 nhóm học sinh và sắp xếp lại sao cho mỗi lớp có sĩ số không vượt quá 30 học sinh.

- Số lớp tăng thêm trên mỗi khối không phải là tăng thêm biên chế lớp học mà chỉ là sự sắp xếp học sinh để tổ chức lớp học trong giai đoạn ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Biên chế số lớp/khối, học sinh của lớp, giáo viên chủ nhiệm của năm học 2019-2020 vẫn không thay đổi so với phân công nhiệm vụ học kỳ 2 của nhà trường.

- Học sinh ở lớp tăng thêm thuộc biên chế lớp nào thì vẫn được đánh giá xếp loại thi đua và thuộc quản lý của giáo viên chủ nhiệm của lớp đó. Giáo viên được phân công quản lý lớp tăng thêm thực hiện công việc như giáo viên chủ nhiệm (chủ nhiệm tạm thời);có nhiệm vụ liên hệ, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chính để quản lý học sinh trong thời gian còn lại của năm học. Giáo viên chủ nhiệm chính và giáo viên chủ nhiệm tạm thời, chủ động phối hợp công tác với nhau trong việc quản lý học sinh và đảm bảo hiệu quả công việc.

- Cơ cấu lớp học trên mỗi khối sau khi sắp xếp lại như sau:

KHỐI

STT

LỚP

SĨ SỖ

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

GHI CHÚ

6

(163 HS)

Danh sách HS K6.xls

1

6/1

28

Vũ Nguyễn Ngọc Hân

2

6/2

27

Lê Thị Minh Châu

3

6/3

27

Lê Thị Xuân

4

6/4

27

Trần Thị Diễm Thúy

5

6/5

27

Nguyễn Thị Dung

Chủ nhiệm tạm thời

6

6/6

27

Nguyễn Tố Uyên

Chủ nhiệm tạm thời

7

(138 HS)

Danh sách HS K7.xls

7

7/1

28

Đàm Hoàng Bách Việt

8

7/2

28

Lê Thị Hải

9

7/3

28

Trần Thị Ngọc Huyền

10

7/4

27

Nguyễn Thị Thu Tuyền

11

7/5

27

Trần Thị Hoàng Anh

Chủ nhiệm tạm thời

8

(120 HS)
Danh sách HS K8.xls

12

8/1

30

Phan Thị Long Nga

13

8/2

30

Nguyễn Thị Xuân Ngãi

14

8/3

30

Phan Thị Ý Yên

15

8/4

30

Nguyễn Thị Kim Ngữ

Chủ nhiệm tạm thời

9

(113 HS)
Danh sách HS K9.xls

16

9/1

29

Nguyễn Thị Hằng Nga

17

9/2

28

Huỳnh Thị Kim Tuyển

18

9/3

28

Huỳnh Thị Kim Chi

19

9/4

28

Bùi Thị Thu Trang

Chủ nhiệm tạm thời


- Thực hiện giãn cách tối thiểu 01m giữa các học sinh trong lớp học. Tùy vào điều kiện của lớp học, giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh.

- Tổ chức xuất học:

+ Các lớp được chia thành 02 xuất học: khối 7, 9 học buổi sáng; khối 6, 8 học buổi chiều

+ Có một số môn học trái buổi (ít nhất 02 tiết/buổi)

- Tất cả giáo viên, học sinh đeo khẩu trang trong hoạt động dạy – học.

2. Thực hiện chương trình dạy học

- Thực hiện nối tiếp chương trình dạy học đối với các tiết đã dạy học qua Internet theo kế hoạch dạy học của bộ môn đã xây dựng theo hướng dẫn của Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 và Công văn số 681/SGDĐT-GDTrHTX ngày 01/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

- Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách thống kê những học sinh đã học các tiết học trực tuyến và chưa học các tiết học trực tuyến ở tất cả các bộ môn trong việc học qua Internet theo kế hoạch số 28 của nhà trường để phối hợp công tác với giáo viên bộ môn của lớp trong việc củng cố và hướng dẫn kiến thức cho các đối tượng học sinh, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh trong thời gian dạy học trở lại.

- Thời lượng thực hiện chương trình trong thời gian còn lại của học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:(dự kiến)

+ Hoàn thành chương trình học kỳ 2 theo kế hoạch dạy học của bộ môn trong khoảng thời gian: từ 04/5/2020 đến hết ngày 13/6/2020

+ Ôn tập học kỳ 2 trong thời gian: từ 15/6/2020 đến hết ngày 20/6/2020

+ Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 trong thời gian: từ ngày 22/6/2020 đến hết ngày 03/7/2020

- Tất cả các bộ môn đều thực hiện dạy-học trực tiếp trên lớp 100% cơ số tiết theo quy định; sử dụng thời lượng dạy học trực tiếp một cách tốt nhất để phát huy hiệu quả công tác dạy học nhằm đảm bảo hoàn thành chương trình học kỳ 2 theo kế hoạch dạy học đã xây dựng.

-Không thực hiện các tiết chào cờ và sinh hoạt lớp.

- Để thực hiện tốt khung thời gian thực hiện dạy học theo dự kiến trên, các tổ/nhóm chuyên môn thảo luận và điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp với điều kiện của nhà trường theo nguyên tắc đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức cho học sinh theo các Công văn hướng dẫn.

3.Việc thực hiện kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh

- Căn cứ vào Công văn số 845/SGDĐT-GDTrHTX ngày 24/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020 và Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá xếp loại học sinh.

- Kết quả học tập của học sinh ở các lớp tăng thêm do giáo viên được phân công chủ nhiệm tạm thời làm thống kê, tổng hợp và bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm chính.

4. Việc tổ chức tăng cường giờ dạy ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 9 chuẩn bị cho việc thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021

- Giáo viên bộ môn Văn, Toán, Tiếng Anh chủ động trong việc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức theo chương trình, kế hoạch dạy học.

- Từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 07/5/2020, giáo viên chủ nhiệm khối 9 lập danh sách khảo sát phụ huynh, học sinh có nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 và phối hợp với các giáo viên bộ môn Văn, Toán, Tiếng Anh để đề xuất với chuyên môn và lãnh đạo nhà trường trong việc bố trí tăng cường giờ dạy các bộ môn trên.

5. Phân công chuyên môn, nhiệm vụ cho giáo viên trong việc thực hiện kế hoạch dạy học trong thời gian còn lại của học kỳ 2 năm học 2019-2020: (văn bản kèm theo)

            Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường,yêu cầu tất cả giáo viên thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắt, đề nghị giáo viên trao đổi trực tiếp với Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:

- Giáo viên toàn trường

- Lưu: VT

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNGLê Đình Thiên Lộc


Các file đính kèm kế hoạch: 
        * Phân công nhiệm vụ - chuyên môn.docx
        * Danh sách học sinh khối 6.xls
        * Danh sách học sinh khối 7.xls
        * Danh sách học sinh khối 8.xls
        * Danh sách học sinh khối 9.xls
kralbetz.com betturkeygiris.org bahis.com hipas.info wiibet.com restbetcdn.com top-casino.biz ebetebet.com mariogame.net
hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr