Lượt truy cập
Hôm nay 34
Hôm qua 263
Trong tuần 887
Trong tháng 5700
Tất cả 16366

   
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM KHỐI 8 (KÈM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM)
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM KHỐI 8 (KÈM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM)

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/1 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Thị Thu Tuyền (số điện thoại: 0767683820)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả năm học 2020 - 2021

Giới tính

ĐTB

XLHL

XLHK

1

Nguyễn Ngọc Khả

Ái

26/02/2008

8.1

Khá

Khá

Nữ

2

Huỳnh Trần Tuấn

Anh

28/12/2008

6.6

Trung bình

Tốt

Nam

3

Lê Nguyễn Quỳnh

Anh

29/10/2008

8.4

Giỏi

Tốt

Nữ

4

Cao Gia

Bảo

14/01/2008

7.1

Trung bình

Tốt

Nam

5

Ngô Bảo Phương

Dung

11/09/2008

6.5

Khá

Tốt

Nữ

6

Đặng Phước

Dũng

13/10/2008

5.4

Trung bình

Khá

Nam

7

Cao Tiến

Đạt

15/09/2008

5.6

Trung bình

Tốt

Nam

8

Nguyễn Cao

Giáp

19/06/2008

9.4

Giỏi

Tốt

Nam

9

Saly

08/04/2008

8.6

Giỏi

Tốt

Nữ

10

Đỗ Ngọc Thiên

Hoa

09/03/2008

7.1

Khá

Trung bình

Nữ

11

Nguyễn Mạnh

Hùng

23/01/2008

6.4

Trung bình

Tốt

Nam

12

Nguyễn An

Hưng

06/11/2008

6.8

Trung bình

Tốt

Nam

13

Nguyễn Anh

Kha

21/6/2008

6.1

Tb

Khá

Nam

14

Hoàng Gia

Khang

15/08/2008

9.1

Giỏi

Tốt

Nam

15

Nguyễn Ngọc Anh

Khoa

17/03/2008

8.3

Khá

Tốt

Nam

16

Võ Anh

Kiệt

24/03/2008

5.5

Trung bình

Khá

Nam

17

Bùi Thanh

Lâm

08/04/2008

5.4

Trung bình

Khá

Nam

18

Trần Thành

Lợi

12/12/2008

8.0

Giỏi

Tốt

Nam

19

Thái Thị Trà

My

03/07/2008

6.9

Khá

Tốt

Nữ

20

Huỳnh Thanh

Ngân

27/01/2008

8.8

Giỏi

Tốt

Nữ

21

Huỳnh Phước Tường

Nghi

25/04/2008

8.5

Giỏi

Tốt

Nữ

22

Lê Tuấn

Nguyên

22/05/2008

5.9

Trung bình

Khá

Nam

23

Nguyễn Hoàng Bảo

Nhi

05/01/2008

7.0

Khá

Tốt

Nữ

24

Nguyễn Yến

Nhi

14/05/2008

6.3

Trung bình

Khá

Nữ

25

Huỳnh Vân

Như

06/08/2008

9.3

Giỏi

Tốt

Nữ

26

Nguyễn Quốc Uy

Phong

10/12/2008

5.9

Tb

Khá

Nam

27

Trần Hoàng

Phúc

05/03/2008

6.9

Khá

Tốt

Nữ

28

Huỳnh Trung Minh

Quang

18/03/2008

7.2

Khá

Tốt

Nam

29

Diệp Nhật

Quỳnh

10/11/2008

7.1

Khá

Tốt

Nữ

30

Nguyễn Trần Đức

Tài

24/11/2008

6.2

Trung bình

Khá

Nam

31

Trần Như

Thùy

02/03/2008

7.2

Khá

Tốt

Nữ

32

Ngô Mạnh

Tiến

08/11/2008

5.6

Trung bình

Tốt

Nam

33

Nguyễn Minh

Toàn

19/10/2008

8.3

Giỏi

Tốt

Nam

34

Trần Thị Mỹ

Trang

15/05/2008

8.1

Khá

Tốt

Nữ

35

Nguyễn Ngọc Khánh

Trân

01/11/2008

8.8

Giỏi

Tốt

Nữ

36

Nguyễn Quốc

Trung

26/06/2008

7.4

Khá

Tốt

Nam

37

Trần Như Mai

Viên

17/06/2008

8.3

Giỏi

Tốt

Nữ

38

Nguyễn Lê Yến

Vy

21/10/2008

7.1

Khá

Tốt

Nữ

39

Nguyễn Dương Ngọc

Ý

22/01/2008

8.9

Giỏi

Tốt

NữDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/2 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Đàm Hoàng Bách Việt (số điện thoại: 0378321467)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả năm học 2020 - 2021

Giới tính

ĐTB

XLHL

XLHK

1

Nguyễn Hoàng Bảo

An

27/12/2008

7.3

Trung bình

Tốt

Nam

2

Trần Nguyễn Đức

Anh

17/11/2008

6.1

Trung bình

Khá

Nữ

3

Ngô Nguyệt

Ánh

19/02/2008

5.8

Tb

Khá

Nữ

4

Nguyễn Thành

Bảo

29/12/2008

8.6

Giỏi

Tốt

Nam

5

Vương Thành

Đạt

16/11/2008

5.5

Trung bình

Khá

Nam

6

Trần Thùy Linh

Hạ

09/06/2008

8.4

Khá

Tốt

Nữ

7

Trần Thị Mỹ

Hạnh

24/09/2008

6.6

Trung bình

Tốt

Nữ

8

Ngô Công

Hậu

04/07/2008

5.7

Trung bình

Khá

Nam

9

Phùng Kim

Hoàng

23/02/2008

7.0

Khá

Khá

Nam

10

Nguyễn Võ Kỳ

Hưng

01/12/2008

6.7

Trung bình

Khá

Nam

11

Dương Võ Tấn

Khang

31/03/2008

6.8

Khá

Khá

Nam

12

Lê Huỳnh Thiện

Khang

22/07/2007

5.6

Trung bình

Trung bình

Nam

13

Lê Tony Đào Xuân Anh

Kiệt

25/02/2008

6.4

Trung bình

Khá

Nam

14

Trần Bảo Long

Long

22/09/2008

5.0

Trung bình

Trung bình

Nam

15

Huỳnh Nhật Minh

Minh

03/04/2008

9.1

Giỏi

Tốt

Nam

16

Đào Kim

Ngân

23/07/2008

8.4

Khá

Tốt

Nữ

17

Nguyễn Phạm Công

Nghĩa

16/12/2008

6.3

Trung bình

Tốt

Nam

18

Đặng Vũ Hoài

Nguyên

15/08/2008

9.1

Giỏi

Tốt

Nữ

19

Nguyễn Võ Phúc

Nguyên

12/06/2008

8.8

Giỏi

Tốt

Nữ

20

Nguyễn Thế Thành

Nguyên

20/06/2008

6.0

Trung bình

Khá

Nam

21

Phạm Thị Bảo

Nhi

13/01/2008

5.7

Trung bình

Khá

Nữ

22

Nguyễn Uyển

Nhi

17/04/2008

8.7

Giỏi

Tốt

Nữ

23

Nguyễn Hoàng Phương

Như

27/07/2008

7.3

Khá

Tốt

Nữ

24

Nguyễn Quý

Phong

02/10/2008

7.2

Khá

Tốt

Nam

25

Nguyễn Hồ Tấn

Phúc

01/09/2008

7.6

Khá

Tốt

Nam

26

Phạm Minh

Quang

13/04/2008

9.1

Giỏi

Tốt

Nam

27

Nguyễn Trần Thanh

Sang

07/06/2008

7.7

Khá

Tốt

Nam

28

Nguyễn Chí

Thành

19/05/2008

7.6

Khá

Tốt

Nam

29

Hồ Thụy Trọng

Thảo

01/02/2008

8.1

Giỏi

Tốt

Nữ

30

Nguyễn Phúc

Thịnh

28/03/2008

6.0

Trung bình

Tốt

Nam

31

Nguyễn Phương Anh

Thư

05/02/2008

7.4

Khá

Trung bình

Nữ

32

Trần Minh

Thuần

17/06/2008

8.5

Giỏi

Tốt

Nữ

33

Trương Trọng

Tiến

10/07/2008

8.8

Giỏi

Tốt

Nam

34

Bùi Ngọc Bảo

Trâm

04/09/2008

7.9

Khá

Tốt

Nữ

35

Lê Xuân Minh

Trí

04/06/2008

7.4

Khá

Tốt

Nam

36

Võ Nguyễn Cát

Tường

25/10/2008

7.4

Khá

Tốt

Nữ

37

Từ Nhã

Uyên

03/12/2008

5.4

Trung bình

Khá

Nữ

38

Lê Thanh Yến

Vy

08/10/2008

7.0

Trung bình

Tốt

Nữ

39

Nguyễn Ngọc Như

Ý

29/12/2008

8.6

Giỏi

Tốt

Nữ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/3 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Vũ Nguyễn Ngọc Hân (số điện thoại: 0357277201)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả năm học 2020 - 2021

Giới tính

ĐTB

XLHL

XLHK

1

Nguyễn Hoài

An

20/11/2008

8.8

Giỏi

Tốt

Nữ

2

Đinh Phùng Tuấn

Anh

28/11/2008

6.4

Trung bình

Khá

Nam

3

Trần Đình

Chiến

29/10/2008

7.7

Khá

Tốt

Nam

4

Phan Tiến

Đạt

29/08/2008

8.1

Giỏi

Tốt

Nam

5

Phạm Khánh

Đoan

09/06/2008

8.0

Khá

Khá

Nữ

6

Nguyễn Vy Thục

Đình

01/11/2008

8.7

Giỏi

Tốt

Nữ

7

Phan Trương Gia

Hân

20/11/2008

7.9

Khá

Tốt

Nữ

8

Lương Trung

Hiếu

16/08/2008

6.8

Khá

Tốt

Nam

9

Nguyễn Quốc

Huy

03/02/2008

5.6

Tb

Khá

Nam

10

Hồ Minh

Khang

17/6/2008

5.7

Tb

Khá

Nam

11

Nguyễn Duy

Khang

19/06/2008

8.3

Khá

Tốt

Nam

12

Dương Lê Diễm

Kiều

08/06/2008

6.8

Trung bình

Khá

Nữ

13

Huỳnh Ngọc Phương

Linh

02/10/2008

6.2

Trung bình

Khá

Nữ

14

Nguyễn Thành

Luân

15/12/2008

7.2

Khá

Khá

Nam

15

Nguyễn Thế Trà

My

11/01/2008

6.5

Trung bình

Khá

Nữ

16

Trần Thị Bảo

Ngân

08/12/2008

8.3

Giỏi

Tốt

Nữ

17

Nguyễn Văn

Nghĩa

15/04/2007

5.6

Trung bình

Khá

Nam

18

Nguyễn Minh

Ngọc

06/06/2008

9.3

Giỏi

Tốt

Nữ

19

Đoàn Đức

Nguyên

25/11/2008

7.5

Khá

Tốt

Nam

20

Lê Thành

Nhân

10/02/2008

5.8

Tb

Khá

Nam

21

Trần Ngọc Uyển

Nhi

08/04/2008

9.5

Giỏi

Tốt

Nữ

22

Võ Toàn

Phú

08/05/2008

7.6

Khá

Khá

Nam

23

Lê Nguyễn Hà

Phương

28/07/2008

8.7

Giỏi

Tốt

Nữ

24

Mai Tú

Quyên

17/05/2008

8.0

Khá

Tốt

Nữ

25

Quan Vinh

Sang

05/03/2008

8.5

Giỏi

Tốt

Nam

26

Phạm Hoàng

Thành

24/02/2008

7.2

Khá

Tốt

Nam

27

Nguyễn Thị Thu

Thảo

26/10/2008

6.4

Trung bình

Khá

Nữ

28

Trần Minh

Thư

09/04/2008

8.5

Giỏi

Tốt

Nữ

29

Trần Thị Minh

Thư

15/03/2008

6.9

Khá

Yếu

Nữ

30

Lê Ngọc Thủy

Tiên

25/04/2008

8.5

Giỏi

Tốt

Nữ

31

Phạm Nhật

Tiến

20/08/2008

8.2

Giỏi

Tốt

Nam

32

Mai Trọng

Tín

18/06/2008

7.2

Khá

Tốt

Nam

33

Nguyễn Ngọc Thanh

Trân

14/04/2008

6.8

Khá

Khá

Nữ

34

Nguyễn Ngọc Minh

Trí

11/05/2008

6.6

Trung bình

Khá

Nam

35

Huỳnh Cao

Vinh

06/11/2008

8.8

Giỏi

Tốt

Nam

36

Nguyễn Ngọc Uy

05/05/2008

6.3

Trung bình

Khá

Nam

37

Nguyễn Ngọc Khánh

Vy

11/12/2008

8.0

Giỏi

Tốt

Nữ
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/4 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Hoàng Giang (số điện thoại: 0967257179)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả năm học 2020 - 2021

Giới tính

ĐTB

XLHL

XLHK

1

Đào Thế

Anh

30/11/2008

6.7

Khá

Tốt

Nam

2

Nguyễn Hoàng

Anh

27/09/2008

7.7

Khá

Tốt

Nữ

3

Đinh Gia

Bảo

29/12/2008

7.0

Khá

Khá

Nam

4

Nguyễn Minh

Dũng

26/05/2008

5.2

Trung bình

Khá

Nam

5

Nguyễn Ngọc

Hiếu

10/10/2008

8.7

Giỏi

Khá

Nam

6

Nguyễn Huy

Hoàng

25/06/2008

7.2

Khá

Tốt

Nam

7

Van Putten Helena Isabella

Khánh

20/01/2008

8.6

Giỏi

Tốt

Nữ

8

Lê Hoàng Nhã

Kỳ

05/11/2008

6.9

Khá

Tốt

Nữ

9

Dương Ngọc Bích

Loan

21/04/2008

7.0

Trung bình

Khá

Nữ

10

Võ Bá Minh

Lượng

01/01/2008

8.3

Giỏi

Tốt

Nam

11

Lê Ngọc Gia

Mẫn

16/09/2008

7.3

Khá

Tốt

Nữ

12

Huỳnh Võ Thành

Nam

11/05/2008

6.6

Trung bình

Khá

Nam

13

Võ Đặng Hoàng

Ngân

19/10/2008

8.2

Giỏi

Tốt

Nữ

14

Lê Lý Hoàng

Nguyên

29/05/2008

6.4

Trung bình

Khá

Nam

15

Phan Đăng

Nhân

30/10/2008

7.4

Khá

Tốt

Nam

16

Đinh Dương Diệu

Nhi

23/05/2008

6.6

Khá

Trung bình

Nữ

17

Lương Thị Cẩm

Nhung

26/01/2008

5.6

Trung bình

Khá

Nữ

18

Phan Tấn

Phong

04/06/2008

7.4

Khá

Tốt

Nam

19

Trương Đặng Duy

Phúc

17/11/2008

7.2

Trung bình

Tốt

Nam

20

Phạm Phú

Quang

17/04/2008

6.4

Trung bình

Tốt

Nam

21

Lê Khánh

Quỳnh

27/05/2008

7.8

Khá

Tốt

Nữ

22

Trần Ánh

Sao

31/08/2008

7.6

Khá

Tốt

Nữ

23

Trần Quang

Thái

19/08/2007

7.8

Khá

Tốt

Nam

24

Hoàng Minh

Thiên

22/06/2008

6.8

Khá

Tốt

Nam

25

Nguyễn Hiếu

Thuận

27/10/2008

8.4

Khá

Tốt

Nữ

26

Võ Đình

Thuận

15/3/2008

5.1

Tb

Khá

Nam

27

Đỗ Vũ Quỳnh

Trâm

01/11/2008

7.6

Khá

Tốt

Nữ

28

Nguyễn Ngọc

Trân

14/12/2008

9.0

Giỏi

Tốt

Nữ

29

Trần Võ Phương

Trang

15/11/2008

6.8

Trung bình

Tốt

Nữ

30

Trần Thị Thanh

Trang

24/08/2007

6.8

Khá

Trung bình

Nữ

31

Hoàng Minh

Trí

26/11/2008

7.8

Khá

Tốt

Nam

32

Phan Anh

Trí

22/06/2007

5.5

Trung bình

Khá

Nam

33

Phan Thị Thanh

28/10/2007

7.9

Khá

Tốt

Nữ

34

Lê Thị Ngọc

Tuyên

25/05/2008

8.4

Giỏi

Tốt

Nữ

35

Trần Minh

Tuyết

23/08/2008

7.0

Trung bình

Trung bình

Nữ

36

Lê Hoàng Nhã

Uyên

05/11/2008

7.4

Khá

Tốt

Nữ

37

Trần Quốc

Vinh

29/12/2008

5.3

Trung bình