Lượt truy cập
Hôm nay 229
Hôm qua 168
Trong tuần 2288
Trong tháng 4903
Tất cả 33665

   
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM KHỐI 9 (KÈM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM)
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM KHỐI 9 (KÈM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM)

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/1 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Huỳnh Thị Kim Chi (số điện thoại: 0975818641)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả năm học 2020 - 2021

Giới tính

ĐTB

XLHL

XLHK

1

Lê Phương

An

27/11/2007

8.3

Giỏi

Tốt

Nữ

2

Lê Huỳnh Thiện

An

10/06/2006

6.3

Trung bình

Khá

Nam

3

Tôn Thất

Bách

21/05/2007

5.9

Trung bình

Khá

Nam

4

Nguyễn Thái

Bảo

22/03/2007

8.0

Giỏi

Tốt

Nam

5

Vũ Thành

Danh

24/08/2007

7.2

Khá

Tốt

Nam

6

Trần Ngọc Thanh

11/12/2007

6.8

Trung bình

Tốt

Nữ

7

Trương Thị Thanh

20/02/2007

9.1

Giỏi

Tốt

Nữ

8

Nguyễn Hoàng

Hải

02/07/2007

5.0

Trung bình

Tốt

Nam

9

Phan Huỳnh Bảo

Hân

06/11/2007

8.7

Giỏi

Tốt

Nữ

10

Trần Gia

Hân

28/01/2007

8.8

Giỏi

Tốt

Nữ

11

Dương Thu

Hương

18/03/2007

6.5

Trung bình

Khá

Nữ

12

Hồ Hy Hoàng

Khang

27/06/2007

5.6

Trung bình

Khá

Nam

13

Dương Nguyễn

Khang

05/08/2007

7.2

Trung bình

Khá

Nam

14

Trần Duy

Long

04/09/2007

5.0

Trung bình

Khá

Nam

15

Lê Thiên

Minh

18/08/2007

8.8

Giỏi

Tốt

Nam

16

Trần Hoàng

Nam

07/02/2007

6.3

Trung bình

Trung bình

Nam

17

Trần Hoàng

Nhật

07/02/2007

6.1

Trung bình

Trung bình

Nam

18

Dương Tường Bảo

Nhi

23/08/2007

8.6

Giỏi

Tốt

Nữ

19

Nguyễn Hoàng Uyên

Nhi

20/11/2007

8.9

Giỏi

Tốt

Nữ

20

Nguyễn Chí

Phát

09/04/2007

7.3

Trung bình

Khá

Nam

21

Trang Nguyễn Trường

Phong

11/02/2007

7.4

Khá

Tốt

Nam

22

Trần Ngọc Minh

Quân

05/02/2007

6.0

Trung bình

Khá

Nam

23

Nguyễn Thị Tú

Quỳnh

07/06/2007

6.4

Trung bình

Tốt

Nữ

24

Nguyễn Thành

Tài

08/03/2007

6.6

Trung bình

Khá

Nam

25

Trần Minh

Tâm

21/04/2007

6.8

Khá

Khá

Nam

26

Võ Thị Bích

Thảo

05/07/2007

7.6

Khá

Tốt

Nữ

27

Phan Minh

Tiến

25/06/2007

6.3

Trung bình

Tốt

Nam

28

Nguyễn Văn

Toàn

16/05/2007

5.8

Trung bình

Tốt

Nam

29

Nguyễn Hồng Bảo

Trâm

27/12/2006

7.1

Trung bình

Tốt

Nữ

30

Nguyễn Quỳnh Mai

Trang

03/11/2007

7.7

Khá

Tốt

Nữ

31

Trần Đức

Tuấn

04/09/2007

6.9

Khá

Tốt

Nam

32

Nguyễn Minh

Tuyết

21/03/2007

7.9

Khá

Tốt

Nữ

33

Nguyễn Thanh

Vân

11/08/2007

6.9

Khá

Tốt

Nữ

34

Nguyễn Huy

20/03/2007

7.3

Khá

Tốt

Nam

35

Trần Đỗ Tường

Vy

02/12/2007

8.4

Giỏi

Tốt

Nữ


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/2 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Thị Kim Ngữ (số điện thoại: 0355329459)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả năm học 2020 - 2021

Giới tính

ĐTB

XLHL

XLHK

1

Phạm Thái Minh

Anh

15/07/2007

8.2

Giỏi

Tốt

Nữ

2

Nguyễn Ngọc Phương

Anh

30/10/2007

5.6

Trung bình

Khá

Nữ

3

Nguyễn Hoàng

Dũng

30/12/2006

5.9

Trung bình

Tốt

Nam

4

Trương Thị Anh

Đào

08/12/2007

8.4

Giỏi

Tốt

Nữ

5

Phạm Trần Gia

Hân

15/07/2007

9.0

Giỏi

Tốt

Nữ

6

Võ Hồng Ngọc

Hân

07/01/2007

7.5

Trung bình

Tốt

Nữ

7

Phạm Minh

Hiền

18/11/2007

6.8

Trung bình

Khá

Nam

8

Trương Ngọc Mỹ

Hoa

05/10/2007

7.3

Trung bình

Tốt

Nữ

9

Lê Đình

Hoàn

08/11/2007

6.5

Khá

Tốt

Nam

10

Lê Đình

Huy

24/06/2007

8.1

Khá

Khá

Nam

11

Võ Huỳnh Nhật

Huy

23/10/2007

5.0

Trung bình

Khá

Nam

12

Phạm Duy

Hưng

05/08/2007

5.5

Trung bình

Khá

Nam

13

Võ Hoàng

Khang

19/12/2007

7.5

Khá

Tốt

Nam

14

Phan Hoàng Bảo

Khánh

20/12/2007

8.5

Giỏi

Tốt

Nam

15

Phạm Trọng

Minh

03/02/2007

8.4

Giỏi

Tốt

Nam

16

Lê Nguyễn Thiết

Nghi

15/12/2007

6.2

Trung bình

Tốt

Nam

17

Vũ Công

Nguyên

14/12/2007

8.4

Giỏi

Tốt

Nam

18

Nguyễn Tường

Nguyên

28/03/2007

7.6

Khá

Tốt

Nam

19

Bùi Thanh

Nhân

17/11/2007

7.3

Trung bình

Tốt

Nam

20

Võ Trần Bảo

Như

29/11/2007

5.8

Trung bình

Khá

Nữ

21

Nguyễn Tấn

Phát

01/05/2007

5.7

Trung bình

Khá

Nam

22

Quảng Ngọc Quyên

Quyên

04/09/2007

6.3

Trung bình

Khá

Nữ

23

Trần Ngọc Diễm

Quỳnh

16/12/2006

7.8

Khá

Tốt

Nữ

24

Phạm Hoàng Nhật

Tân

19/08/2007

6.8

Trung bình

Khá

Nam

25

Ngô Hoàng Thiên

Thanh

08/12/2007

8.1

Khá

Tốt

Nữ

26

Bùi Thị Hồng

Thắm

16/11/2007

7.3

Khá

Tốt

Nữ

27

Nguyễn Tấn

Tiến

22/03/2007

5.6

Trung bình

Trung bình

Nam

28

Lê Đặng Bảo

Trân

14/06/2007

5.7

Trung bình

Khá

Nữ

29

Cao Ngọc Bích

Tuyền

21/04/2007

7.6

Khá

Khá

Nữ

30

Phạm Bá

Việt

07/09/2007

7.2

Trung bình

Khá

Nam

31

Lê Anh Hải

Vy

18/7/2007

5.6

Tb

Tb

Nữ

32

Dương Thanh

Vy

22/02/2007

8.0

Khá

Tốt

Nữ

33

Nguyễn Võ Thảo

Vy

18/11/2007

7.9

Khá

Tốt

Nữ

34

Nguyễn Hồ Như

Ý

04/01/2007

7.0

Trung bình

Tốt

NữDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/3 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Phan Thị Long Nga (số điện thoại: 0385123133)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả năm học 2020 - 2021

Giới tính

ĐTB

XLHL

XLHK

1

Đoàn Quỳnh

Anh

07/08/2007

6.3

Trung bình

Tốt

Nữ

2

Trần Ngọc Vân

Anh

17/12/2007

9.1

Giỏi

Tốt

Nữ

3

Trương Chi

Bảo

29/07/2007

6.4

Trung bình

Tốt

Nam

4

Mai Huỳnh Như

Băng

17/05/2007

8.1

Khá

Tốt

Nữ

5

Nguyễn Trần Bảo

Cường

01/08/2007

6.6

Trung bình

Khá

Nam

6

Nguyễn Phan Vĩnh

Hòa

29/07/2007

5.2

Trung bình

Khá

Nam

7

Nguyễn Đình

Hoàng

10/10/2007

9.3

Giỏi

Tốt

Nam

8

Trương Xuân

Hùng

07/07/2007

6.5

Trung bình

Tốt

Nam

9

Trương Hoàng Gia

Huy

02/11/2007

5.6

Tb

Khá

Nam

10

Nguyễn Hải

Khánh

06/03/2007

6.1

Trung bình

Tốt

Nam

11

Huỳnh Ngọc Bảo

Khiêm

26/08/2007

5.9

Trung bình

Tốt

Nam

12

Nguyễn Trần Bảo

Kiên

01/08/2007

6.2

Trung bình

Khá

Nam

13

Tôn Nữ Hoàng

Kim

20/06/2007

9.4

Giỏi

Tốt

Nữ

14

Nguyễn Thành Minh

Nghĩa

19/12/2007

5.6

Trung bình

Khá

Nam

15

Bùi Huyền Hồng

Ngọc

28/09/2007

8.7

Giỏi

Tốt

Nữ

16

Bùi Thiện

Nhân

19/02/2007

6.5

Trung bình

Tốt

Nam

17

Võ Thị Minh

Nhi

24/05/2007

7.7

Khá

Tốt

Nữ

18

Nguyễn Thị Phương

Nhi

04/07/2007

6.4

Trung bình

Tốt

Nữ

19

Nguyễn Trần Vũ

Phát

22/02/2007

9.1

Giỏi

Tốt

Nam

20

Khổng Thị Thu

Phương

13/01/2007

8.6

Giỏi

Tốt

Nữ

21

Trần Đăng

Quang

20/01/2007

6.3

Trung bình

Tốt

Nam

22

Vương Thành

Sang

21/01/2005

6.8

Trung bình

Khá

Nam

23

Nguyễn Đình

Sự

09/08/2007

8.9

Giỏi

Tốt

Nam

24

Trương Thiện

Thanh

28/12/2007

6.6

Khá

Tốt

Nam

25

Trần Thị Kim

Thoa

13/03/2007

6.2

Trung bình

Khá

Nữ

26

Nguyễn Ngọc Minh

Thư

24/02/2007

8.2

Khá

Tốt

Nữ

27

Trần Gia

Tiến

26/09/2007

5.8

Trung bình

Tốt

Nam

28

Nguyễn Phạm Bích

Trâm

17/07/2007

6.5

Khá

Tốt

Nữ

29

Nguyễn Đỗ Bảo

Trân

28/04/2007

8.1

Khá

Tốt

Nữ

30

Bùi Minh

Trí

 

 

 

 

 

31

Phan Thanh

Triều

14/09/2007

7.2

Trung bình

Tốt

Nam

32

Nguyễn Huỳnh Thanh

Tuyền

14/11/2007

9.1

Giỏi

Tốt

Nữ

33

Phạm Hoàng

Vinh

14/08/2007

7.4

Khá

Khá

Nam

34

Trần Ngọc Như

Ý

10/06/2007

6.9

Trung bình

Khá

Nữ
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/4 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Thị Hằng Nga (số điện thoại: 0777467948)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả năm học 2020 - 2021

Giới tính

ĐTB

XLHL

XLHK

1

Mai Ngọc

Anh

17/12/2007

8.9

Giỏi

Tốt

Nữ

2

Nguyễn Quỳnh Ngọc

Anh

15/06/2006

5.9

Trung bình

Khá

Nữ

3

Đỗ Thị

Hiền

03/12/2007

6.0

Trung bình

Khá

Nữ

4

Traần Văn

Hòa

07/10/2006

5.4

Tb

Tb

Nam

5

Phạm Nhật

Hưng

18/11/2007

6.4

Trung bình

Khá

Nam

6

Trang Quang

Hưng

18/08/2007

7.6

Khá

Tốt

Nam

7

Lê Tấn

Hưng

24/10/2007

5.5

Trung bình

Khá

Nam

8

Phan Quỳnh

Hương

09/09/2007

7.6

Khá

Tốt

Nữ

9

Lê Thiên

Hương

26/08/2007

9.5

Giỏi

Tốt

Nữ

10

Trần Lê Minh

Khoa

19/08/2007

8.8

Giỏi

Tốt

Nam

11

Trần Đình

Khuê

25/10/2007

5.9

Trung bình

Khá

Nam

12

Võ Lê Thiên

Long

23/10/2007

9.6

Giỏi

Tốt

Nam

13

Phạm Hồng

Minh

14/12/2007

9.1

Giỏi

Tốt

Nam

14

Nguyễn Hoài

Nam

05/11/2007

6.5

Trung bình

Khá

Nam

15

Trương Ngọc Thảo

Nhi

01/01/2007

7.2

Trung bình

Khá

Nữ

16

Võ Ngọc Tuyết

Nhi

01/12/2007

8.2

Khá

Tốt

Nữ

17

Phạm Xuân

Phát

08/02/2007

5.1

Trung bình

Khá

Nam

18

Nguyễn Minh

Phương

08/02/2007

7.7

Khá

Tốt

Nam

19

Nguyễn Thị Trúc

Phương

14/12/2006

8.8

Giỏi

Tốt

Nữ

20

Nguyễn Hữu

Quyền

05/09/2007

8.9

Giỏi

Tốt

Nam

21

Lê Nguyễn Như

Quỳnh

20/02/2007

9.2

Giỏi

Tốt

Nữ

22

Võ Đại

Tài

23/05/2007

6.5

Trung bình

Khá

Nam

23

Bùi Trọng

Thành

27/11/2007

5.1

Trung bình

Khá

Nam

24

Phạm Lê Phương

Thảo

27/02/2007

7.7

Khá

Tốt

Nữ

25

Đặng Duy

Tiến

25/01/2007

9.5

Giỏi

Tốt

Nam

26

Nguyễn Đạt

Toàn

10/10/2007

9.4

Giỏi

Tốt

Nam

27

Nguyễn Bình Thiên

Trang

06/11/2007

9.1

Giỏi

Tốt

Nữ

28

Ngô Thị Phương

Trinh

01/03/2007

6.1

Trung bình

Khá

Nữ

29

Đặng Nguyên Diễm

Tuyền

24/09/2006

7.1

Khá

Tốt

Nữ

30

Tạ Quang

Vinh

02/12/2007

8.1

Giỏi

Tốt

Nam

31

Nguyễn Hoàng Thiện

11/8/2007

6.2

Tb

Khá

Nam

32

Nguyễn Ngọc Phương

Vy

31/12/2007

9.1

Giỏi

Tốt

Nữ

33

Phùng Hoàng Gia

Vỹ

26/11/2007

6.0

Trung bình

Khá

Nam

34

Mai Khánh

Yên

17/11/2007

8.3

Khá

Tốt

Nữ


hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr