Lượt truy cập
Hôm nay 577
Hôm qua 163
Trong tuần 869
Trong tháng 1472
Tất cả 24326
Trường THCS Phan Sào Nam tổng vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng, chống dịch Covid-19

Trường THCS Phan Sào Nam tổng vệ sinh trường lớp
chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 2/5/2020, toàn bộ giáo viên, công nhân viên trường THCS Phan Sào Nam tham gia tổng vệ sinh trường học chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo sự phân công cụ thể của Trưởng Ban Cơ sở vật chất, các giáo viên, công nhân viên được trang bị đầy đủ dụng cụ lao động và thực hiện lao động làm sạch các phòng học, phòng chức năng, mặt bàn, ghế, các thiết bị dạy học, sàn nhà, hành lang, sân trường...
 
Sau gần 3 giờ lao động, trường lớp đã được vệ sinh sạch sẽ sẵn sàng chào đón học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5/2020.


Giáo viên, công nhân viên dùng nước đã được pha với dung dịch cloramin để vệ sinh lớp học.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI


PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM


Số:32/KH-PSN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Phương Sơn, ngày 30 tháng 4 năm 2020


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC

CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM

I. CÁC CĂN CỨ

Thực hiện Công văn số428/GDĐT-HCngày 29/4/2020của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 870/SGDĐT-GDTrHTX ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2 trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020, trường THCS Phan Sào Nam ban hành kế hoạch số 32 để triển khai việc dạy học trở lại sau thời gian cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid – 19.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Tổ chức cơ cấu lớp học

- Chia mỗi lớp thành 02 nhóm học sinh và sắp xếp lại sao cho mỗi lớp có sĩ số không vượt quá 30 học sinh.

- Số lớp tăng thêm trên mỗi khối không phải là tăng thêm biên chế lớp học mà chỉ là sự sắp xếp học sinh để tổ chức lớp học trong giai đoạn ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Biên chế số lớp/khối, học sinh của lớp, giáo viên chủ nhiệm của năm học 2019-2020 vẫn không thay đổi so với phân công nhiệm vụ học kỳ 2 của nhà trường.

- Học sinh ở lớp tăng thêm thuộc biên chế lớp nào thì vẫn được đánh giá xếp loại thi đua và thuộc quản lý của giáo viên chủ nhiệm của lớp đó. Giáo viên được phân công quản lý lớp tăng thêm thực hiện công việc như giáo viên chủ nhiệm (chủ nhiệm tạm thời);có nhiệm vụ liên hệ, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chính để quản lý học sinh trong thời gian còn lại của năm học. Giáo viên chủ nhiệm chính và giáo viên chủ nhiệm tạm thời, chủ động phối hợp công tác với nhau trong việc quản lý học sinh và đảm bảo hiệu quả công việc.

- Cơ cấu lớp học trên mỗi khối sau khi sắp xếp lại như sau:

KHỐI

STT

LỚP

SĨ SỖ

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

GHI CHÚ

6

(163 HS)

- Danh sách HS K6.xls

1

6/1

28

Vũ Nguyễn Ngọc Hân

2

6/2

27

Lê Thị Minh Châu

3

6/3

27

Lê Thị Xuân

4

6/4

27

Trần Thị Diễm Thúy

5

6/5

27

Nguyễn Thị Dung

Chủ nhiệm tạm thời

6

6/6

27

Nguyễn Tố Uyên

Chủ nhiệm tạm thời

7

(138 HS)
- Danh sách HS K7.xls

7

7/1

28

Đàm Hoàng Bách Việt

8

7/2

28

Lê Thị Hải

9

7/3

28

Trần Thị Ngọc Huyền

10

7/4

27

Nguyễn Thị Thu Tuyền

11

7/5

27

Trần Thị Hoàng Anh

Chủ nhiệm tạm thời

8

(120 HS)
- Danh sách HS K8.xls

12

8/1

30

Phan Thị Long Nga

13

8/2

30

Nguyễn Thị Xuân Ngãi

14

8/3

30

Phan Thị Ý Yên

15

8/4

30

Nguyễn Thị Kim Ngữ

Chủ nhiệm tạm thời

9

(113 HS)
- Danh sách HS K9.xls

16

9/1

29

Nguyễn Thị Hằng Nga

17

9/2

28

Huỳnh Thị Kim Tuyển

18

9/3

28

Huỳnh Thị Kim Chi

19

9/4

28

Bùi Thị Thu Trang

Chủ nhiệm tạm thời


- Thực hiện giãn cách tối thiểu 01m giữa các học sinh trong lớp học. Tùy vào điều kiện của lớp học, giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh.

- Tổ chức xuất học:

+ Các lớp được chia thành 02 xuất học: khối 7, 9 học buổi sáng; khối 6, 8 học buổi chiều

+ Có một số môn học trái buổi (ít nhất 02 tiết/buổi)

- Tất cả giáo viên, học sinh đeo khẩu trang trong hoạt động dạy – học.

2. Thực hiện chương trình dạy học

- Thực hiện nối tiếp chương trình dạy học đối với các tiết đã dạy học qua Internet theo kế hoạch dạy học của bộ môn đã xây dựng theo hướng dẫn của Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 và Công văn số 681/SGDĐT-GDTrHTX ngày 01/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

- Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách thống kê những học sinh đã học các tiết học trực tuyến và chưa học các tiết học trực tuyến ở tất cả các bộ môn trong việc học qua Internet theo kế hoạch số 28 của nhà trường để phối hợp công tác với giáo viên bộ môn của lớp trong việc củng cố và hướng dẫn kiến thức cho các đối tượng học sinh, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh trong thời gian dạy học trở lại.

- Thời lượng thực hiện chương trình trong thời gian còn lại của học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:(dự kiến)

+ Hoàn thành chương trình học kỳ 2 theo kế hoạch dạy học của bộ môn trong khoảng thời gian: từ 04/5/2020 đến hết ngày 13/6/2020

+ Ôn tập học kỳ 2 trong thời gian: từ 15/6/2020 đến hết ngày 20/6/2020

+ Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 trong thời gian: từ ngày 22/6/2020 đến hết ngày 03/7/2020

- Tất cả các bộ môn đều thực hiện dạy-học trực tiếp trên lớp 100% cơ số tiết theo quy định; sử dụng thời lượng dạy học trực tiếp một cách tốt nhất để phát huy hiệu quả công tác dạy học nhằm đảm bảo hoàn thành chương trình học kỳ 2 theo kế hoạch dạy học đã xây dựng.

-Không thực hiện các tiết chào cờ và sinh hoạt lớp.

- Để thực hiện tốt khung thời gian thực hiện dạy học theo dự kiến trên, các tổ/nhóm chuyên môn thảo luận và điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp với điều kiện của nhà trường theo nguyên tắc đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức cho học sinh theo các Công văn hướng dẫn.

3.Việc thực hiện kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh

- Căn cứ vào Công văn số 845/SGDĐT-GDTrHTX ngày 24/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020 và Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá xếp loại học sinh.

- Kết quả học tập của học sinh ở các lớp tăng thêm do giáo viên được phân công chủ nhiệm tạm thời làm thống kê, tổng hợp và bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm chính.

4. Việc tổ chức tăng cường giờ dạy ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 9 chuẩn bị cho việc thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021

- Giáo viên bộ môn Văn, Toán, Tiếng Anh chủ động trong việc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức theo chương trình, kế hoạch dạy học.

- Từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 07/5/2020, giáo viên chủ nhiệm khối 9 lập danh sách khảo sát phụ huynh, học sinh có nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 và phối hợp với các giáo viên bộ môn Văn, Toán, Tiếng Anh để đề xuất với chuyên môn và lãnh đạo nhà trường trong việc bố trí tăng cường giờ dạy các bộ môn trên.

5. Phân công chuyên môn, nhiệm vụ cho giáo viên trong việc thực hiện kế hoạch dạy học trong thời gian còn lại của học kỳ 2 năm học 2019-2020: (văn bản kèm theo)

            Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường,yêu cầu tất cả giáo viên thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắt, đề nghị giáo viên trao đổi trực tiếp với Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết.


Nơi nhận:

- Giáo viên toàn trường

- Lưu: VT

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNGLê Đình Thiên Lộc


Các file đính kèm kế hoạch: 
        * Phân công nhiệm vụ - chuyên môn.docx
        * Danh sách học sinh khối 6.xls
        * Danh sách học sinh khối 7.xls
        * Danh sách học sinh khối 8.xls
        * Danh sách học sinh khối 9.xls

THÔNG BÁO: Kế hoạch dạy học trên Internet trong thời gian nghỉ học để phòng, tránh dịch Covid-19 cho học sinh ở trường THCS Phan Sào Nam

THÔNG BÁO

Kế hoạch dạy học trên Internet trong thời gian nghỉ học để phòng,
tránh dịch Covid-19 cho học sinh ở trường THCS Phan Sào Nam


Thực hiện Công văn số 681/SGDĐT-GDTrHTX của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa ngày 01/4/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, tránh dịch Covid-19, trường THCS Phan Sào Nam ban hành kế hoạch số 28/KH-PSN ngày 02/4/2020.

Theo kế hoạch số 28/KH-PSN, lịch dạy học trên Internet trong thời gian nghỉ học để phòng, tránh dịch Covid-19 cho học sinh trường THCS Phan Sào Nam như sau:

Giai đoạn 1: (Từ 2/4/2020 đến 15/4/2020)


Giai đoạn 2: (Từ 16/4/2020 đến 25/4/2020)Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 28/KH-PSN.docx
                                                  Phụ lục - giai đoạn 2.docx
                                                KẾ HOẠCH ÔN TẬP TRỰC TUYẾN (ĐỢT 2)PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM

------------------------------------------

Số: 26/KH-PSNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

Phương Sơn, ngày 16 tháng 3 năm 2020

    

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP KIẾN THỨC CHO HỌC SINH

TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, TRÁNH DỊCH COVID-19

(Từ 16/3/2020 đến khi có thông báo tiếp theo)

I. Căn cứ

- Thực hiện Công văn số 231/GDĐT-THCS của Phòng GDĐT Nha Trang ngày 02/3/2020 về việc tổ chức các khóa học, ôn tập trực tuyến cho học sinh; Thực hiện Công văn số 494/SGDĐT-VP ngày 12/3/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trường THCS Phan Sào Nam ban hành kế hoạch tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19 từ ngày 16/3/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

II. Kế hoạch thực hiện
1. Đối với các tổ chuyên môn

- Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 231/GDĐT-THCS của Phòng GDĐT Nha Trang ngày 02/3/2020 về việc tổ chức các khóa học, ôn tập trực tuyến cho học sinh;

- Phân công các nhóm bộ môn xây dựng nội dung ôn tập và đăng bài theo môn/khối lớp lên hệ thống E-learning của trường; chú trọng xây dựng phương án kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với các bộ môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh ở các khối lớp.

- Phân công giáo viên thẩm định nội dung ôn tập và giám sát việc thực hiện ôn tập trực tuyến trên trang web học trực tuyến E-learning của nhà trường; thống kê số lượng học sinh truy cập hệ thống và kết quả thực hiện ôn tập trực tuyến trên mạng. 
- Giáo viên bộ môn chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phụ huynh, học sinh trong việc phát và thu tài liệu, bài làm ôn tập của học sinh.

- Hoàn thành hồ sơ chuyên môn tổ/nhóm trong thời gian nghỉ học để phòng, tránh dịch Covid-19.

- Phổ biến lịch phát sóng và hướng dẫn học sinh theo dõi Chương trình học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của Đài phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa để ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học.

- Cập nhật thông tin của Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo về các trang web, phần mềm hỗ trợ dạy-học trực tuyến trên mạng để kịp thời phổ biến và hướng dẫn học sinh thực hiện.

- Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi việc ôn tập của học sinh do lớp mình quản lý, kịp thời liên lạc với phụ huynh để phối hợp hướng dẫn, quản lý việc học tập của học sinh.

2. Đối với học sinh

- Tiếp tục hoàn thiện việc đăng ký và truy cập vào hệ thống để ôn tập trực tuyến trên hệ thống E-learning của nhà trường.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.
- Nhận tài liệu và nộp bài theo đúng thời hạn và cách thức thực hiện theo hướng dẫn của nhà trường.

3. Đối với bộ môn Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh khối 9
- TTCM tổ chức thảo luận và phân công các nhóm chuyên môn xây dựng nội dung ôn tập kiến thức để chuẩn bị cho việc ôn tập tuyển sinh 10.
- Các nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

4. Về việc báo cáo thực hiện

- TTCM báo cáo tình hình thực hiện việc tổ chức ôn tập kiến thức của học sinh trên cả 02 kênh học trực tuyến và ôn tập trên tài liệu photo về thầy Lộc (thời gian sẽ thông báo sau);

- Hình thức báo cáo: văn bản và gửi e-mail.

            Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên môn của nhà trường trong thời gian cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh dịch Covid-19 từ ngày 16/3/2020 cho đến khi có thông báo mới, yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắt, đề nghị giáo viên trao đổi trực tiếp với thầy Lộc để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:

- Giáo viên toàn trường

- Lưu: VT, Lộc (02b)

HIỆU TRƯỞNGLê Thị Hải HòaTHÔNG BÁO: V/v cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

THÔNG BÁO
V/v cho học sinh nghỉ học để  phòng, chống dịch bệnh Covid-19

           UBND TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Khánh Hòa, ngày 12 tháng 3 năm 2020

         Số: 494 /SGDĐT-VP

           V/v cho học sinh nghỉ học để
               phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Kính gửi:
-         Các phòng giáo dục và đào tạo;
-         Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 2231/UBND-KGVX ngày 12/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện các nội dung sau:

1.  Tiếp tục cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và học viên các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

2.  Các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cho học sinh/học viên nghỉ học từ ngày 13/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

3.   Trong thời gian nghỉ học, các cơ sở giáo dục thực hiện những nội dung sau:

a)   Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học; Tiếp tục vệ sinh môi trường khuôn viên trường học, khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, phòng học, phòng ăn, dụng cụ phục vụ bán trú,...chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học. Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm.

b)   Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo:

Đối với cấp tiểu học:

-    Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tiểu học có phương án duy trì liên lạc thường xuyên giữa nhà trường và gia đình; giữa giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm với học sinh; chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn biên soạn nội dung ôn tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng (tuyệt đối không biên soạn nội dung trên chuẩn) và bằng nhiều hình thức như: hệ thống câu hỏi, bài tập, bài kiểm tra,... Nội dung ôn tập phải được tổ khối chuyên môn trao đổi, thống nhất chung theo đơn vị trường.

-    Chỉ đạo giáo viên tiến hành chuyển giao nội dung ôn tập cho học sinh thông qua các hình thức photo gửi trực tiếp hoặc gửi qua email đến cho phụ huynh học sinh; giao nhiệm vụ học tập và tổ chức trao đổi, hướng dẫn học sinh tự học; sửa chữa kết quả tự học của học sinh.

-    Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh thực hiện bài làm từng ngày, tham khảo ý kiến nhận xét của phụ huynh về tiến độ, kết quả thực hiện nội dung ôn tập của học sinh.

Đối với cấp trung học:

-   Các tổ trưởng chuyên môn triển khai các hoạt động và mô hình dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 383/SGDĐT-GDTrHTX ngày 02/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các khoá học, ôn tập trực tuyến cho học sinh; đồng thời, hướng dẫn học sinh theo dõi Chương trình học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hoà (sẽ có thông báo lịch phát sóng sau).

c)   Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho học sinh; thường xuyên theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh và thông tin ngay cho cơ sở y tế; nhắc nhở học sinh hạn chế di chuyển, tránh tiếp xúc đi lại chỗ đông người; thực hiện phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở con em mình học tập theo đề cương ôn tập của nhà trường.

d)   Xây dựng các kịch bản ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị theo từng cấp độ, từng tình huống cụ thể để xử lý nhanh, chính xác, không để bị động trong mọi tình huống, nhất là khi học sinh đi học trở lại.

4.   Các phòng giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tham mưu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

5.   Thủ trưởng các đơn vị thông báo sớm nhất đến học sinh và phụ huynh được biết; đồng thời có kế hoạch phân công cán bộ, giáo viên trực tại cơ quan 24/24, báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường liên quan đến dịch bệnh Covid-19 về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở, email: ndson@khanhhoa.edu.vn, các số điện thoại đường dây nóng 0399.988.178 - 0369.818.489 - 0905.174.608).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Công văn số 2231/UBND-KGVX ngày 12/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Công văn số 383/SGDĐT-GDTrHTX ngày 02/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
-  Như trên (VBĐT); PHÓ GIÁM ĐỐC -  Bộ GD&ĐT (VBĐT);
-  Thường trực Tỉnh uỷ (VBĐT);
-  UBND tỉnh (VBĐT);
-  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

-  Sở Y tế (VBĐT);

-  UBND huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); Hoàng Thị Lý

-  Các báo, đài (để đưa tin);
-  Website Sở;
-  Lưu: VT, VP.KẾ HOẠCH ÔN TẬP TRỰC TUYẾN


PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM
----------------------------------

Số: 25/KH-PSN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ------------------------------------------

Phương Sơn, ngày 03 tháng 3 năm 2020

    

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP KIẾN THỨC CHO HỌC SINH

TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, TRÁNH DỊCH COVID-19

(từ ngày 03/3/2020 đến hết ngày 15/03/2020)

I. Căn cứ

- Thực hiện Công văn số 231/GDĐT-THCS của Phòng GDĐT Nha Trang ngày 02/3/2020 về việc tổ chức các khóa học, ôn tập trực tuyến cho học sinh; chuyên đề tập huấn dạy học trực tuyến E-learning ngày 20/02/2020 tại trường THCS Phan Sào Nam của Công ty VNPT, trường THCS Phan Sào Nam ban hành kế hoạch tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, tránh dịch Covid-19.

II. Kế hoạch thực hiện
1. Đối với các tổ chuyên môn

- Tổ chức thảo luận các phương thức thực hiện theo Công văn số 231/GDĐT-THCS của Phòng GDĐT Nha Trang ngày 02/3/2020 về việc tổ chức các khóa học, ôn tập trực tuyến cho học sinh;

- Hướng dẫn giáo viên bộ môn sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến E-learning để đăng ký thành viên và đưa tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức với nội dung trọng tâm trong học kỳ I và tuần 20 của học kỳ II theo hình thức đề cương ôn tập, bài tập kiểm tra kiến thức.

- Phân công các nhóm bộ môn xây dựng nội dung ôn tập và đăng bài theo môn/khối lớp lên hệ thống E-learning của trường.

- Phân công giáo viên thẩm định nội dung ôn tập và giám sát việc thực hiện ôn tập trực tuyến trên hệ thống.

+ Ghi chú:

* Hệ thống bài tập cần phải được sắp xếp theo mức độ nhận thức phù hợp với nội dung ôn tập và củng cố (chú trọng nội dung nhận biết, thông hiểu, vận dụng) để kích thích tính ham học của học sinh, không gây hiệu ứng chán nản khi tự học tập ở nhà.

* Có thể sử dụng các phần mềm khác, các ứng dụng mạng xã hội (facebook, zalo, ...) để truyền tải nội dung ôn tập đến học sinh.

* Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để tạo nhóm thực hiện đồng bộ với tất cả các bộ môn trong một lớp học.

* Giáo viên photo tài liệu ôn tập hoặc đề kiểm tra phù hợp thời lượng hoàn thành theo đơn vị lớp để phát cho học sinh thực hiện (cách thức phát cho học sinh làm và thu chấm trả bài cần thảo luận thống nhất, đồng bộ).

* Tùy vào đặc thù bộ môn, giáo viên có thể lựa chọn hình thức nội dung ôn tập phù hợp và xây dựng phương án kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Các giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin trường và thầy Thân để thông báo đến tất cả học sinh về chương trình ôn tập kiến thức của nhà trường; hướng dẫn học sinh cách thức đăng nhập vào hệ thống học trực tuyến E-learning.

- Quy trình thực hiện:

* Bước 1: Tất cả giáo viên hoàn thành việc đăng ký thành viên, khóa học, đăng bài trên hệ thống trước ngày thứ 4 (04/3/2020)

* Bước 2: Giao nhiệm vụ học tập cho học sinh trước ngày thứ 5 (05/3/2020)
            * Bước 3: Thực hiện chấm trả bài và đánh giá kết quả học tập của học sinh
            * Bước 4: Giáo viên báo cáo công tác thực hiện cho TTCM trước ngày 14/3/2020
            * Bước 5: TTCM thống kê, báo cáo tình hình thực hiện của tổ về Thầy Lộc trước ngày 15/3/2020

2. Đối với học sinh

- Nhận thông tin hướng dẫn thực hiện học tập kiến thức của nhà trường thông qua hệ thống vnedu, thông báo tin nhắn điện tử, điện thoại của giáo viên chủ nhiệm.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.

- Nhận tài liệu và nộp bài theo đúng thời hạn và cách thức thực hiện theo hướng dẫn của nhà trường.

3. Đối với bộ môn Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh khối 9

- TTCM tổ chức họp các nhóm bộ môn, thảo luận thống nhất nội dung ôn tập và xây dựng đề cương ôn tập để chuẩn bị cho việc ôn tập tuyển sinh 10.

- GVBM tùy theo điều kiện thực tế có thể phát tài liệu ôn tập cho học sinh trong đợt thực hiện chuyên môn lần này hoặc kết hợp phù hợp khi hướng dẫn học sinh ôn tập trên hệ thống E-learning.

4. Một số quy định về thời gian thực hiện

- Để tránh việc tập trung đông người, nhà trường quy định khung thời gian phát và thu tài liệu ôn tập như sau:

a) Thời gian phát tài liệu ôn tập

Stt

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Thời gian

Ghi chú

Thứ 4, ngày 04/3/2020

1

9/2

Huỳnh Thị Kim                     Tuyển

7g00 – 8g00

2

9/1

Nguyễn Thị Hằng                 Nga

8g00 – 9g00

3

9/3

Huỳnh Thị Kim                     Chi

9g00 – 10g00

4

8/1

Phan Thị Long                      Nga

10g00 – 11g00

5

8/2

Nguyễn Thị Xuân                 Ngãi

14g00 – 15g00

6

8/3

Phan Thị Ý                            Yên

15g00 – 16g00

7

7/1

Đàm Hoàng Bách                 Việt

16g00 – 17g00

Thứ 5, ngày 05/3/2020

8

7/2

Lê Thị                                     Hải

7g00 – 8g00

9

7/3

Trần Thị Ngọc                       Huyền

8g00 – 9g00

10

7/4

Nguyễn Thị Thu                   Tuyền

9g00 – 10g00

11

6/1

Vũ Nguyễn Ngọc                  Hân

10g00 – 11g00

12

6/2

Lê Thị Minh                          Châu

14g00 – 15g00

13

6/3

Lê Thị                                     Xuân

15g00 – 16g00

14

6/4

Trần Ngọc Diễm                   Thúy

16g00 – 17g00

b) Thời gian thu bài làm của học sinh

Stt

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Thời gian

Ghi chú

Thứ 2, ngày 09/3/2020

1

9/2

Huỳnh Thị Kim                       Tuyển

7g00 – 8g00

2

9/1

Nguyễn Thị Hằng                   Nga

8g00 – 9g00

3

9/3

Huỳnh Thị Kim                       Chi

9g00 – 10g00

4

8/1

Phan Thị Long                        Nga

10g00 – 11g00

5

8/2

Nguyễn Thị Xuân                   Ngãi

14g00 – 15g00

6

8/3

Phan Thị Ý                              Yên

15g00 – 16g00

7

7/1

Đàm Hoàng Bách                   Việt

16g00 – 17g00

Thứ 3, ngày 10/3/2020

8

7/2

Lê Thị                                      Hải

7g00 – 8g00

9

7/3

Trần Thị Ngọc                         Huyền

8g00 – 9g00

10

7/4

Nguyễn Thị Thu                      Tuyền

9g00 – 10g00

11

6/1

Vũ Nguyễn Ngọc                    Hân

10g00 – 11g00

12

6/2

Lê Thị Minh                            Châu

14g00 – 15g00

13

6/3

Lê Thị                                      Xuân

15g00 – 16g00

14

6/4

Trần Ngọc Diễm                     Thúy

16g00 – 17g00


5. Về việc báo cáo tình hình thực hiện

- Giáo viên bộ môn báo cáo tình hình thực hiện ôn tập của học sinh do bộ môn mình đảm trách về tổ trưởng chuyên môn trước ngày 14/3/2020.

- Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện của giáo viên thuộc tổ chuyên môn mình phụ trách về cho thầy Lộc trước ngày 15/3/2020.

- Hình thức báo cáo của TTCM: văn bản và bản mềm gửi email về thầy Lộc.

            Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên môn của nhà trường trong thời gian cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh dịch Covid-19, yêu cầu các giáo viên thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị giáo viên trao đổi trực tiếp với thầy Lộc để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:

- Giáo viên toàn  trường;

- Website trường;

- Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNGLê Đình Thiên Lộc

Tập huấn sử dụng phần mềm Elearning cho giáo viên

TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM  ELEARNING CHO GIÁO VIÊN


Ngày 20/02/2020, tại trường THCS Phan Sào Nam, công ty VNPT đã giới thiệu và tập huấn sử dụng phần mềm dạy và học trực tuyến Elearning cho toàn bộ giáo viên của trường.


Toàn bộ giáo viên trường THCS Phan Sào Nam tham gia tập huấn phần mềm Elearning

Tại buổi tập huấn đại diện công ty VNPT giới thiệu tổng quan và tổ chức tập huấn cho giáo viên.


Đại diện công ty VNPT giới thiệu tổng quan về phần mềm Elearning


Kỹ thuật viên của công ty VNPT hướng dẫn giáo viên thiết kế bài giảng và phương pháp tương tác, kiểm tra khi có học sinh tham gia


GV trường THCS Phan Sào Nam  tích cực tham gia tập huấn

Sau đợt tập huấn, các giáo viên có thể sử dụng được phần mềm để tạo ra bài giảng điện tử chất lượng. Từ đó xây dựng kho bài giảng hỗ trợ công tác giảng dạy không chỉ trong phạm vi trường học mà là mọi lúc, mọi nơi.


Trường THCS Phan Sào Nam thực hiện tổng vệ sinh để phòng, chống dịch Corona


Tổng vệ sinh trường học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đào tạo Nha Trang về việc phòng, chống dịch Corona, sáng ngày 6/02/2020 toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Phan Sào Nam tập trung tại trường thực hiện tổng vệ sinh.

Sau khi nhận đầy đủ đồ bảo hộ (khẩu trang, găng tay) và dụng cụ lao động, toàn bộ giáo viên, công nhân viên đã tích cực thực hiện vệ sinh mặt bàn ghế, phòng học, sàn nhà, phòng chức năng, thiết bị dạy học, sân trường,...

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THÁNG 1/ 2020


HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THÁNG 01/2020
Chủ điểm: "MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020"

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 18 tháng 01 năm 2020, trường THCS Phan Sào Nam tổ chức Chương trình ngoại khóa “Mừng xuân Canh Tý 2020”.


Chương trình hoạt động phong phú bao gồm văn nghệ mừng xuân như múa, hát, thời trang; giao lưu đố vui tìm hiểu về Tết cổ truyền và những nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam trong dịp Tết nguyên đán… Trong chương trình, các thầy cô giáo đã mang đến nhiều bất ngờ cho học sinh qua các tiết mục múa, hát, hóa thân thành các nhân vật ngày Tết như ông Địa, thần Tài.

Thông qua việc tham gia vào các khâu của quá trình hoạt động, từ khâu tập luyện đến chuẩn bị và trình diễn các em có thể tự khám phá và khẳng định bản thân. Giúp các em được thư giãn sau thời gian học và còn truyền tải những bài học về đạo đức, nhân bản. Đó là bài học về tình yêu quê hương, đất nước, yêu thiên nhiên; hiểu biết về ý nghĩa của mùa xuân đối với đời sống con người; rèn luyện bản thân trong môi trường sinh hoạt tập thể, trải nghiệm...

Hoạt động ngoại khóa “Mừng Xuân Canh Tý 2020” khép lại trong sự tiếc nuối của thầy và trò trường THCS Phan Sào Nam nhưng lại mở ra những niềm vui, sự háo hức khi chuẩn bị đón chào năm mới.

Một số hình ảnh diễn ra trong chương trình:LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

Sáng ngày 13/01/2020 thầy và trò trường THCS Phan Sào Nam đã long trọng tổ chức lễ Sơ kết học kì I năm học 2019 – 2020 nhằm đánh giá tổng kết các hoạt động giáo dục, tuyên dương, khen thưởng những kết quả học tập và rèn luyện toàn diện của học sinh trong học kỳ I.

Tham dự buổi lễ sơ kết có các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu, cán bộ giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh nhà trường.

Sau nghi lễ chào cờ, thầy Lê Đình Thiên Lộc – Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường đã lên thông qua “Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2019-2020”. Trong bài phát biểu, thầy nhấn mạnh những thành tích đáng tự hào mà tập thể cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường đã đạt được.Tại buổi lễ nhà trường đã biểu dương và trao thưởng cho các tập thể lớp tiên tiến, chi đội mạnh, các em học sinh đạt thành tích xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó và học sinh đạt các danh hiệu "Học sinh giỏi", "Học sinh tiên tiến" trong học kỳ I.

Cô Hiệu trưởng trao thưởng cho các tập thể lớp tiên tiến, chi đội mạnh

Cô Chủ tịch công đoàn trao thưởng cho các em học đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầu các khối.

Một số hình ảnh thầy, cô trao thưởng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi, học sinh tiên tiến.Buổi lễ sơ kết tuyên dương khen thưởng học kỳ I năm học 2019 – 2020 đã kết thúc trong niềm vui tươi, phấn khởi của tập thể nhà trường, hứa hẹn một học kỳ mới với nhiều thắng lợi mới.


Sinh hoạt chuyên đề cụm môn Ngữ Văn - Năm học 2019-2020

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỤM MÔN NGỮ VĂN 
NĂM HỌC 2019-2020

Sáng ngày 21/12/2019, tại trường THCS Phan Sào Nam, nhóm Ngữ Văn – tổ Xã Hội 1 đã thực hiện chuyên đề cụm với nội dung: Dạy học tiết chương trình địa phương trong môn Ngữ Văn 7 theo “Tài liệu dạy học Ngữ Văn địa phương tỉnh Khánh Hòa”.

Đến dự chuyên đề có đại diện Ban Giám Hiệu cùng 2 giáo viên Ngữ Văn của các trường trong cụm 2 (các trường THCS Thái Nguyên, THCS Võ Văn Ký, THCS Yersin, THCS Trưng Vương, trường Ischool) và Ban Giám Hiệu, giáo viên tổ Xã Hội 1 trường THCS Phan Sào Nam.

Trong gần 3 giờ tổ chức, các giáo viên đã nghe báo cáo nội dung chuyên đề, dự tiết dạy minh họa và góp ý đánh giá chuyên đề. Các giáo viên tham dự đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo trong việc tổ chức chuyên đề của nhà trường. Nội dung chuyên đề được nhận xét là có tính mới, phù hợp với chương trình, nâng cao hơn nữa sự quan tâm của giáo viên và học sinh tới việc dạy học Ngữ Văn địa phương Khánh Hòa.

Các giáo viên tham dự đã nhất trí xếp loại Tốt cho chuyên đề và triển khai lại chuyên đề ở các đơn vị trường học trong cụm 2.


Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên đề cụm môn Ngữ Văn:

Học sinh trường THCS Phan Sào Nam tham gia hội thi "Tuyên truyền măng non thiếu nhi bảo vệ đường sắt năm 2019"

Học sinh trường THCS Phan Sào Nam tham gia hội thi 
"Tuyên truyền măng non thiếu nhi bảo vệ đường sắt năm 2019"

Sáng ngày 14/12/2019, thầy và trò trường THCS tham gia hội thi "Tuyên truyền măng non thiếu nhi bảo vệ đường sắt năm 2019" do Tỉnh Đoàn Khánh Hòa phối hợp cùng Tổng công ty đường sắt Việt Nam tổ chức. Tham gia hội thi gồm 4 trường: trường THCS Phan Sào Nam, trường THCS Nguyễn Khuyến, trường THCS Võ Văn Ký và trường THCS Nguyễn Đình Chiểu là các trường nằm trên địa bàn thành phố Nha Trang có đường sắt đi qua.

Hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, hấp dẫn giữa 4 đội thi qua các phần thi: 
- Phần 1: Lời chào đội tuyển.
- Phần 2: Em yêu đường sắt quê em
- Phần 3: Tìm hiểu kiến thức về ATGT đường sắt.
- Phần 4: Hùng biện.

Kết thúc hội thi, học sinh trường THCS Phan Sào Nam xuất sắc đạt 2 giải nhất ở 2 phần thi "lời chào đội tuyển", "hùng biện" và đạt giải nhì chung cuộc. Qua hội thi, không chỉ các em học sinh trực tiếp tham gia các hoạt động mà khán giả cũng có thêm kiến thức sâu hơn về an toàn giao thông đường sắt, góp phần tuyên truyền, thực hiện tốt an toàn giao thông đường sắt.

Một số hình ảnh diễn ra trong hội thi:


Đại diện các trường nhận cờ, hoa từ Ban tổ chức


Học sinh trường THCS Phan Sào Nam tham gia phần thi "Em yêu đường sắt quê em"


                 Phần thi "Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông đường sắt" diễn ra sôi nổi, gay cấn giữa 4 đội thi


Học sinh trường THCS Phan Sào Nam tham gia phần thi "hùng biện"
                   Thầy và trò trường THCS Phan Sào Nam chụp ảnh lưu niệm sau hội thi.
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Sáng ngày 20/11/2019, trong chương trình ngoại khóa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”, trường THCS Phan Sào Nam vinh danh các thầy giáo, cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trong hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020" diễn ra vào đầu tháng 11.
Danh sách gồm 13 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 với nhiều môn học: Toán, Vật Lý, Sinh học, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Thể Dục.
kralbetz.com betturkeygiris.org bahis.com hipas.info wiibet.com restbetcdn.com top-casino.biz ebetebet.com mariogame.net
hack forum hacklink hacklink Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat Evden Eve Nakliyat Mng Evden Eve Nakliyat seo hizmeti Onwin casibom Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com google.com.tr
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler tipobet Deneme Bonusu