Lượt truy cập
Hôm nay 182
Hôm qua 252
Trong tuần 1595
Trong tháng 8458
Tất cả 19124

   
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM KHỐI 7 (KÈM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM)
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM KHỐI 7 (KÈM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM)

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/1 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Lê Thị Hải (số điện thoại: 09750000030)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả năm học 2020 - 2021

Giới tính

ĐTB

XLHL

XLHK

1

Trần Hoàng

Anh

02/04/2009

8.4

Khá

Tốt

Nữ

2

Nguyễn Quốc

Anh

13/01/2009

9.2

Giỏi

Tốt

Nam

3

Phạm Thiên

Ân

21/06/2009

9.3

Giỏi

Tốt

Nữ

4

Huỳnh Gia

Bảo

20/10/2009

5.8

Tb

Khá

Nam

5

Thái Thiên

Bảo

17/06/2009

8.3

Khá

Tốt

Nam

6

Hồ Khánh

Chi

19/10/2009

9.0

Giỏi

Tốt

Nữ

7

Lâm Nguyễn Thùy

Dương

01/01/2009

7.8

Khá

Tốt

Nữ

8

Phạm Lê Thanh

Hằng

17/04/2009

9.2

Giỏi

Tốt

Nữ

9

Hồ Thanh Bảo

Hiếu

18/05/2009

5.2

Trung bình

Khá

Nam

10

Bùi Lê Phi

Hiếu

16/01/2009

5.7

Trung bình

Khá

Nam

11

Lương Viết

Hưng

24/09/2009

8.8

Giỏi

Tốt

Nam

12

Nguyễn Đức

Huy

16/01/2009

5.5

Trung bình

Khá

Nam

13

Trần Gia

Huy

19/10/2009

7.4

Khá

Tốt

Nam

14

Nguyễn Phan Ngọc

Huyền

20/11/2009

6.8

Trung bình

Khá

Nữ

15

Nguyễn Huỳnh Trúc

Lâm

22/12/2009

6.6

Khá

Tốt

Nam

16

Lưu Quốc

Long

28/12/2009

5.9

Trung bình

Tốt

Nam

17

Nguyễn Đào Sỹ

Luân

21/08/2009

9.2

Giỏi

Tốt

Nam

18

Nguyễn Ngọc Trà

My

11/08/2009

7.4

Khá

Tốt

Nữ

19

Nguyễn Bảo

Ngân

25/05/2009

8.6

Giỏi

Tốt

Nữ

20

Phạm Ngọc Trúc

Ngân

05/07/2009

7.6

Khá

Tốt

Nữ

21

Võ Lê Gia

Nghi

24/05/2009

6.5

Trung bình

Khá

Nữ

22

Nguyễn Trần Gia

Nghi

17/10/2009

8.2

Khá

Tốt

Nữ

23

Võ Xuân

Nghi

06/09/2009

6.3

Trung bình

Khá

Nữ

24

Nguyễn Hoàng Bảo

Nguyên

20/09/2008

5.0

Trung bình

Khá

Nam

25

Trần Võ Nhật

Nguyên

07/04/2009

8.2

Khá

Tốt

Nữ

26

Ngô Huỳnh Tâm

Nhi

02/11/2009

7.0

Khá

Tốt

Nữ

27

Phạm Ngọc Quỳnh

Như

28/01/2009

6.6

Trung bình

Trung bình

Nữ

28

Nguyễn Đăng

Quang

07/02/2009

8.8

Giỏi

Tốt

Nam

29

Lê Văn

Quý

21/07/2009

5.4

Trung bình

Tốt

Nam

30

Lê Khánh Nhật

Quỳnh

02/08/2009

5.8

Trung bình

Tốt

Nữ

31

Nguyễn Phú

28/04/2009

9.5

Giỏi

Tốt

Nam

31

Lê Trung Nhật

Tân

16/07/2009

8.7

Giỏi

Tốt

Nam

32

Đinh Lê Thanh

Thảo

21/03/2009

6.8

Khá

Trung bình

Nữ

33

Hoàng Gia

Thiên

06/08/2009

8.0

Khá

Khá

Nam

34

Phùng Quốc

Thịnh

09/09/2009

7.5

Khá

Tốt

Nam

35

Nguyễn Anh

Thư

21/05/2009

6.4

Trung bình

Tốt

Nữ

36

Huỳnh Mỹ

Tiên

19/09/2009

8.4

Giỏi

Tốt

Nữ

37

Phan Bảo

Trâm

08/03/2009

8.4

Khá

Tốt

Nữ

38

Nguyễn Ngọc Bảo

Trân

13/05/2009

5.3

Trung bình

Tốt

Nữ

39

Nguyễn Ngọc Khánh

Trân

24/05/2009

7.3

Khá

Tốt

Nữ

40

Trần Duy Hoàng

Tuấn

30/01/2009

8.6

Giỏi

Tốt

Nam

41

Bùi Quốc

Tuấn

13/04/2009

6.6

Khá

Khá

Nam

42

Nguyễn Đình

Tùng

08/05/2009

6.4

Trung bình

Khá

Nam

43

Nguyễn Hữu Anh

Tuyên

11/09/2009

6.6

Khá

Tốt

Nam

44

Nguyễn Trần Thùy

Vân

19/03/2009

8.8

Giỏi

Tốt

NữDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/2 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Trần Thị Kim Phượng (số điện thoại: 0905533124)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả năm học 2020 - 2021

Giới tính

ĐTB

XLHL

XLHK

1

Nguyễn Ngọc Phương

Anh

14/12/2009

7.4

Khá

Tốt

Nữ

2

Nguyễn Quỳnh

Anh

17/07/2009

8.7

Giỏi

Tốt

Nữ

3

Lê Ngọc Vân

Anh

07/04/2009

9.2

Giỏi

Tốt

Nữ

4

Thái Gia

Ân

14/11/2009

6.6

Khá

Khá

Nam

5

Phạm Tuấn

Bảo

21/02/2009

9.4

Giỏi

Tốt

Nam

6

Hồ Ngọc Phương

Chi

18/06/2009

7.9

Khá

Tốt

Nữ

7

Võ Nguyễn Hùng

Dũng

18/11/2009

8.3

Giỏi

Tốt

Nam

8

Vũ Thành

Đạt

19/05/2009

7.0

Trung bình

Khá

Nam

9

Phạm Hoàng

02/02/2009

8.2

Giỏi

Tốt

Nữ

10

Nguyễn Gia

Hiền

08/07/2009

5.3

Trung bình

Khá

Nam

11

Trần Đức Nhật

Hiếu

11/09/2009

7.5

Khá

Tốt

Nam

12

Nguyễn Huy

Hoàng

05/11/2009

6.5

Khá

Tốt

Nam

13

Nguyễn Hồ Gia

Huy

20/11/2009

7.8

Khá

Khá

Nam

14

Huỳnh Văn

Huy

27/6/2009

5.5

Tb

Khá

Nam

15

Nguyễn Gia

Khánh

30/07/2009

8.9

Giỏi

Tốt

Nam

16

Nguyễn Thiên

Kim

18/01/2009

6.7

Khá

Tốt

Nữ

17

Nguyễn Ngọc Nhật

Linh

01/05/2009

6.7

Trung bình

Tốt

Nữ

18

Mai Huỳnh Thành

Long

05/11/2009

5.9

Trung bình

Khá

Nam

19

Lê Võ Bạch

Mai

29/07/2009

8.7

Giỏi

Tốt

Nữ

20

Nguyễn Diệu

Ngân

05/3/2009

5.8

Tb

Khá

Nữ

21

Trần Hoàng

Ngân

23/12/2009

8.1

Giỏi

Tốt

Nữ

22

Trần Ngọc Bảo

Nghi

11/03/2009

8.4

Giỏi

Trung bình

Nữ

23

Lê Hoàng Dũ

Nhi

21/12/2009

7.2

Khá

Tốt

Nữ

24

Trần Thiên

Nhiên

03/06/2009

8.4

Giỏi

Khá

Nữ

25

Nguyễn Thịnh

Phát

23/05/2009

7.1

Khá

Tốt

Nam

26

Trần Duy

Phú

03/03/2009

7.3

Khá

Tốt

Nam

27

Hồ Hoàng

Phú

07/07/2009

5.6

Trung bình

Khá

Nam

28

Nguyễn Đăng

Phúc

14/02/2009

7.7

Khá

Tốt

Nam

29

Nguyễn Anh

Phước

20/12/2009

6.1

Trung bình

Khá

Nam

30

Đoàn Minh

Quân

19/09/2009

7.0

Khá

Tốt

Nam

31

Trần Ngọc Uyển

Tâm

13/01/2009

5.9

Trung bình

Tốt

Nữ

32

Phạm Tấn

Thành

17/06/2009

8.2

Giỏi

Tốt

Nam

33

Vũ Nguyễn Xuân

Thảo

21/07/2009

6.7

Khá

Khá

Nữ

34

Nguyễn Hoàng

Thi

25/01/2009

8.8

Giỏi

Tốt

Nữ

35

Nguyễn Ngọc Anh

Thư

25/04/2009

7.5

Khá

Tốt

Nữ

36

Nguyễn Ngọc Thủy

Tiên

16/09/2009

7.0

Khá

Tốt

Nữ

37

Vũ Thành

Tiến

19/05/2009

6.9

Trung bình

Khá

Nam

38

Nguyễn Bảo

Trâm

06/05/2009

7.3

Khá

Tốt

Nữ

39

Hoàng Khánh

Trân

28/08/2009

5.4

Trung bình

Tốt

Nữ

40

Trần Ngọc

Trân

25/07/2009

7.4

Khá

Tốt

Nữ

41

Dương Minh

Trí

18/12/2009

9.5

Giỏi

Tốt

Nam

42

Lê Ánh Trương Hồng

Tuyết

27/07/2009

7.5

Khá

Tốt

Nữ

43

Phan Kim

Tự

25/3/2009

6.1

Tb

Khá

Nữ

44

Phạm Uy

28/04/2009

6.0

Trung bình

Khá

Nam

45

Nguyễn Tường

Vy

26/12/2009

8.2

Khá

Tốt

NữDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/3 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Phan Thị Ý Yên (số điện thoại: 0983776653)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả năm học 2020 - 2021

Giới tính

ĐTB

XLHL

XLHK

1

Nguyễn Hà

Anh

06/02/2009

9.2

Giỏi

Tốt

Nữ

2

Nguyễn Thị Hoàng

Anh

25/12/2009

7.2

Khá

Tốt

Nữ

3

Nguyễn Hoài Kim

Anh

29/03/2009

6.0

Trung bình

Trung bình

Nữ

4

Trần Gia

Bảo

24/05/2009

6.9

Khá

Tốt

Nam

5

Đoàn Công

Danh

19/08/2009

8.3

Giỏi

Tốt

Nam

6

Phạm Nguyễn Tấn

Dũng

03/09/2009

7.0

Trung bình

Tốt

Nam

7

Nguyễn Văn

Đông

29/01/2009

6.3

Trung bình

Tốt

Nam

8

Hứa Hồng

17/11/2009

5.5

Trung bình

Khá

Nữ

9

Nguyễn Trần Trung

Hậu

07/09/2009

8.9

Giỏi

Tốt

Nam

10

Hiếu

17/10/2009

5.5

Trung bình

Khá

Nam

11

Nguyễn Lê Huy

Hoàng

26/12/2009

6.3

Trung bình

Khá

Nam

12

Nguyễn Bảo

Huy

24/05/2009

9.2

Giỏi

Tốt

Nam

13

Hồ Sĩ Phúc

Hưng

13/02/2009

8.2

Khá

Tốt

Nam

14

Đỗ Duy

Khang

20/12/2009

6.6

Trung bình

Tốt

Nam

15

Trần Quốc

Khánh

20/9/2009

5.6

Tb

Khá

Nam

16

Huỳnh Võ Trung

Khoa

09/12/2009

6.4

Trung bình

Tốt

Nam

17

Nguyễn Anh

Kiệt

23/11/2009

5.4

Trung bình

Khá

Nam

18

Trần Trúc

Linh

06/02/2009

6.6

Trung bình

Khá

Nữ

19

Trần Hoàng

Long

17/10/2009

7.6

Khá

Tốt

Nam

20

Lê Thị Xuân

Mai

11/10/2009

7.6

Khá

Tốt

Nữ

21

Phạm Thanh

Ngân

05/05/2009

7.0

Trung bình

Tốt

Nữ

22

Phạm Duy Minh

Nhân

12/09/2009

7.3

Khá

Tốt

Nam

23

Nguyễn Trịnh Yến

Nhi

15/03/2009

5.8

Trung bình

Khá

Nữ

24

Lương Cao Thường

Nhiên

04/11/2009

9.0

Giỏi

Tốt

Nữ

25

Phạm Ngọc Tâm

Như

20/05/2009

6.6

Khá

Tốt

Nữ

26

Cao Nguyễn Thiên Hòa

Phước

03/05/2009

5.3

Trung bình

Khá

Nam

27

Đỗ Thị Minh

Phương

05/02/2009

7.3

Khá

Tốt

Nữ

28

Nguyễn Anh

Quân

28/02/2009

6.9

Trung bình

Tốt

Nam

29

Nguyễn Khánh

Quỳnh

16/07/2009

7.9

Khá

Tốt

Nữ

30

Nguyễn Tấn

Tài

11/09/2009

6.8

Trung bình

Tốt

Nam

31

Phan Nguyễn Phương

Thảo

20/3/2009

5.5

Tb

Khá

Nữ

32

Trần Thanh

Thảo

11/09/2009

9.1

Giỏi

Tốt

Nữ

33

Nguyễn Ngọc Anh

Thư

02/08/2009

6.3

Trung bình

Trung bình

Nữ

34

Nguyễn Lê Nhật

Thy

15/10/2009

5.3

Trung bình

Khá

Nữ

35

Hoàng Đức Thùy

Trâm

08/07/2009

7.2

Khá

Tốt

Nữ

36

Nguyễn Ngọc Huyền

Trân

07/02/2009

8.1

Khá

Tốt

Nữ

37

Nguyễn Hoàng Đức

Tuấn

22/10/2009

5.0

Trung bình

Khá

Nam

38

Võ Hoàng

Tuấn

23/03/2009

6.3

Trung bình

Tốt

Nam

39

Nguyễn Ngọc

Tuấn

15/07/2009

8.0

Khá

Tốt

Nam

40

Trương Hoàng Phương

Uyên

17/02/2009

7.4

Trung bình

Tốt

Nữ

41

Nguyễn Trần Tú

Uyên

10/02/2009

8.5

Giỏi

Tốt

Nữ

42

Nguyễn Thanh Thảo

Vy

21/03/2009

5.9

Trung bình

Tốt

Nữ

43

Nguyễn Tường

Vy

22/8/2009

5.8

Tb

Khá

Nữ

44

Bùi Ngọc Như

Ý

06/02/2009

6.6

Khá

Khá

Nữ

kralbetz.com betturkeygiris.org bahis.com hipas.info wiibet.com restbetcdn.com top-casino.biz ebetebet.com mariogame.net
hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr