Lượt truy cập
Hôm nay 154
Hôm qua 263
Trong tuần 1007
Trong tháng 5820
Tất cả 16486

   
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH NĂM HỌC 2018 - 2019
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH NĂM HỌC 2018 - 2019

 

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/KH-PSN

Phương Sơn, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2019

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-GDĐT ngày 30/01/2019 của Phòng GDĐT Nha Trang về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, trường THCS Phan Sào Nam xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM NĂM 2019

1. Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa, thống nhất hóa về thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của trường THCS Phan Sào Nam.

3. Tiếp tục triển khai các quy định, hướng dẫn có liên quan, gắn với kiện toàn tổ chức bô ̣máy, hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

Tiếp tục triển khai chính sách tinh giản biên chế đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm.

          4. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc đổi mới và nâng cao chất lương̣ tuyển dụng, quản lý, sử dung̣, đánh giá, tôn vinh và đãi ngộ, thu hút người có tài năng trong hoạt đông̣ công vu. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ.

          5. Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng̣ ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao tính minh bạch trong quản lý, sử dụng̣ ngân sách.

          Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công theo hướng: tăng cường phân cấp và tăng tính tự ̣chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vi sự nghiệp̣ công lập̣ trong quản lý, sử dụng̣ nguồn lực; triển khai các cơ chế, chính sách tài chính để thu hút các nguồn lực trong xã hội cho đầu tự phát triển sự nghiệp̣ công.

          6. Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của nhà trường nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo, tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính. Cụ thể:     

           70% văn ban hành chính thông thương được trao đổi giữa các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận trong nhà trường hoàn toàn dưới dạng̣ điện tử (hệ thống mail công vụ).                             

          7. Cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2019.

          Trọng tâm cải cách hành chính năm 2019 là tiếp tuc̣ thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bô ̣máy của nhà trường; nâng cao chất lương̣ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ ; đẩy manḥ triển khai các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phuc̣ vu ̣Nhân dân; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức công dân đúng hạn và sớm hạn, đúng quy định.

 

II. NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

(Theo phụ lục đính kèm)

 

III. KINH PHÍ THƯC̣ HIÊṆ

1. Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan được bố trí trong dư ̣toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan.

2. Việc lập dự toán, sử dụng̣, quyết toán, nội dung và định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên.

2. Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan có trách nhiệm tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của cơ quan.

3. Cán bộ, giáo viên theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ đã được lãnh đạo cơ quan phân công.

4. Tổ Hành chính có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện cải cách hành chính của cơ quan.

                 Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của trường THCS Phan Sào Nam, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ quan có trách nhiệm thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

-  Các tổ chuyên môn;

-  Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Hải Hòa

 


  • Ý kiến của bạn

  • Tên
  • Email
  • Tiêu đề
  • Nội dung

Ý kiến độc giảkralbetz.com betturkeygiris.org bahis.com hipas.info wiibet.com restbetcdn.com top-casino.biz ebetebet.com mariogame.net
hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr